Skip to content

Støtte etter oversvømmelsene i februar 2018

Vanndistribusjon
Distribusjon av vann til innbyggere i og rundt Barcarena

Etter regnværet samarbeidet Alunorte med lokale institusjoner i å gi humanitær hjelp til landsbyene Burajuba, Bom Futuro og Vila Nova i Barcarena. Om lag 2000 familier i disse lokalsamfunnene i nærheten av Alunorte har fått legehjelp og rent vann via eller direkte fra Hydro.

Vann

Ved utgangen av november 2018 har vi delt ut mer enn 15 millioner liter vann til drikke og husholdningsbruk. Vi har også forpliktet oss til å støtte lokalsamfunnene med å finne en langsiktig løsning på tilgang til rent vann, og er i dialog med den lokale vannforsyningsleverandøren, Águas de São Francisco, for å finne ut hvordan vi best kan gjøre dette.

Helsetjenester

Siden i mars 2018 har vi dekket kostnaden for tre ekstra leger til helsesenteret Basic Health Unit i Jardim Cabano i Barcarena. Ved utgangen av november 2018 hadde de utført 6100 konsultasjoner.

Medisinsk undersøkelse

Røde Kors

Vi engasjerte Røde Kors i Barcarena til å gi helsetjenester til landsbyene Bom Futuro, Burajuba, Vila Nova og Murucupi etter regnværet i februar. Mer enn 1000 mennesker har fått hjelp gjennom en hus-til-hus-aksjon. Røde Kors har også tatt prøver av vann og jordsmonn for å sjekke disse mot de helsemessige bekymringene som er uttrykt blant lokale innbyggere, og resultatene er formidlet til innbyggerne gjennom individuelle konsultasjoner.

Dialog med lokalsamfunn

Siden regnet i februar 2018 har vi hatt hundrevis av dialogmøter med lokalsamfunn, sivilsamfunn, akademia og andre interessenter der vi har forsøkt å forklare situasjonen, lyttet til deres behov og ønsker og styrket kanalene for tilbakemeldinger og klager. Les mer om hvordan vi jobber for å styrke vårt forhold til lokalsamfunn.

Frivillig arbeid

Fra februar til oktober 2018 har 700 Hydro-ansatte deltatt i frivillig arbeid for å hjelpe lokalsamfunnene, blant annet ved å pusse opp av samfunnshus, møteplasser og fotballbaner. Se video om oppussing av fotballbaner i Murucupi: