Skip to content

Sustainable Barcarena Initiative og samfunnsinvesteringer

People sitting around tables in discussions

Sustainable Barcarena Initiative

For å støtte et bredt samarbeid for samfunnsutvikling i Barcarena, vil Alunorte bidra med 100 BRL (250 millioner kroner) til lokale samfunnsinvesteringer gjennom det nye Sustainable Barcarena Initiative.

“Målet vårt er å samle alle interessegrupper – akademia, næringsliv, myndigheter og ansatte – for å dele bekymringer og diskutere og prioritere de viktigste behovene i Barcarena-området. Vi tror dette kan bidra til å senke konfliktnivået i området og styrke lokalsamfunnenes evne til å drive samfunnsutvikling.”

— Anne Lene Midseim, konserndirektør for samfunnsansvar i Hydro, på Hydros kapitalmarkedsdag 29. november.

 

Sustainable Barcarena Initiative er en egen juridisk enhet, med egen organisasjon. Sustainable Barcarena Initiative er finansiert av Alunorte, men drives uavhengig av raffineriet. I prosjektet har vi ansatt uavhengige ressurser med bred erfaring fra konfliktløsning og i å jobbe med komplekse prosesser med mange interessenter involvert.

Rollen til Sustainable Barcarena Initiative er todelt:

  • Sikre kompetansebygging og opplæring for lokale interessenter innen områder som prosjektutvikling, økonomistyring, oppfølging og evaluering
  • Finansiere utviklingsprosjekter for lokalsamfunn i Barcarena

Mer informasjon finnes på nettsidene til Sustainable Barcarena Initiative (kun på portugisisk): barcarenasustentavel.org

Pågående prosjekter

I tråd med vår strategi for samfunnsansvar og bærekraftig utvikling støtter vi en rekke sosiale prosjekter i Pará. Prosjektene bidrar til bedre utdanning og utdanningsmuligheter, arbeid og arbeidsforhold og økonomisk utvikling, og bidrar til å styrke lokalsamfunnene.

Eksempler på prosjekter:

Ativa Barcarena

Støtte til lokale bønder og fiskere for å komme i gang med egen jordbruks- og fiskevirksomhet. 300 familier får hjelp i form av opplæring og undersøkelser av jordsmonn og elvebassenger. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med lokale myndigheter, Peabiru-instituttet og Federal University of Amazonia (UFRA).

I tillegg til analyse av jordsmonn tilbyr Ativa Barcarena også undervisning om emnet til bønder.
I tillegg til analyse av jordsmonn tilbyr Ativa Barcarena også undervisning om emnet til bønder.

Amesa-prosjektet

Støtter 250 bønder fra 24 lokalsamfunn i Barcarena slik at de kan selge sine produkter i supermarkeder, til hoteller, industrikjøkken og andre virksomheter i regionen. Initiativet har til hensikt å stimulere til kjøp av lokale produkter og følges opp av myndighetene i Barcarena, gjennom offentlige instanser (SEMAGRI og SEICOMTUR), handelsstanden i Barcarena, og et samarbeid med Entrepreneurship in the Amazon Center.

Amesa-prosjektet gir støtte til bønder fra 24 lokalsamfunn i og rundt Barcarena.
Amesa-prosjektet gir støtte til bønder fra 24 lokalsamfunn i og rundt Barcarena.

"EmBarca Amazônia 360º" -programmet

Gir unge entreprenører som er interessert i å utvikle bærekraftig virksomhet i regionen Barcarena. Tre workshops har allerede blitt arrangert og 300 personer har fått muligheten til å forbedre sine ideer, sitt entreprenørskap og utvikle personlig og faglig potensial som kan brukes i bærekraftig virksomhet.

EmBarca Amazônia 360°-programmet fokuserer på turisme, biologisk mangfold og açaí.
EmBarca Amazônia 360°-programmet fokuserer på turisme, biologisk mangfold og açaí.