Skip to content

Sustainable Barcarena Initiative og samfunnsinvesteringer

People sitting around tables in discussions
The Sustainable Barcarena Initiative works to improve lives and livelihoods in Barcarena and beyond.

Sustainable Barcarena Initiative

For å støtte et bredt samarbeid for samfunnsutvikling i Barcarena, vil Alunorte bidra med 100 BRL (250 millioner kroner) til lokale samfunnsinvesteringer gjennom det nye Sustainable Barcarena Initiative.

“Målet vårt er å samle alle interessegrupper – akademia, næringsliv, myndigheter og ansatte – for å dele bekymringer og diskutere og prioritere de viktigste behovene i Barcarena-området. Vi tror dette kan bidra til å senke konfliktnivået i området og styrke lokalsamfunnenes evne til å drive samfunnsutvikling.”

— Anne Lene Midseim, konserndirektør for samfunnsansvar i Hydro, på Hydros kapitalmarkedsdag 29. november.

 

Sustainable Barcarena Initiative er en egen juridisk enhet, med egen organisasjon. Sustainable Barcarena Initiative er finansiert av Alunorte, men drives uavhengig av raffineriet. I prosjektet har vi ansatt uavhengige ressurser med bred erfaring fra konfliktløsning og i å jobbe med komplekse prosesser med mange interessenter involvert.

Rollen til Sustainable Barcarena Initiative er todelt:

  • Sikre kompetansebygging og opplæring for lokale interessenter innen områder som prosjektutvikling, økonomistyring, oppfølging og evaluering
  • Finansiere utviklingsprosjekter for lokalsamfunn i Barcarena

Mer informasjon finnes på nettsidene til Sustainable Barcarena Initiative (kun på portugisisk): barcarenasustentavel.org

Pågående prosjekter

I tråd med vår strategi for samfunnsansvar og bærekraftig utvikling støtter vi en rekke sosiale prosjekter i Pará. Prosjektene bidrar til bedre utdanning og utdanningsmuligheter, arbeid og arbeidsforhold og økonomisk utvikling, og bidrar til å styrke lokalsamfunnene.

Eksempler på prosjekter:

Ativa Barcarena

Støtte til lokale bønder og fiskere for å komme i gang med egen jordbruks- og fiskevirksomhet. 300 familier får hjelp i form av opplæring og undersøkelser av jordsmonn og elvebassenger. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med lokale myndigheter, Peabiru-instituttet og Federal University of Amazonia (UFRA).

I tillegg til analyse av jordsmonn tilbyr Ativa Barcarena også undervisning om emnet til bønder.
I tillegg til analyse av jordsmonn tilbyr Ativa Barcarena også undervisning om emnet til bønder.

Amesa-prosjektet

Støtter 250 bønder fra 24 lokalsamfunn i Barcarena slik at de kan selge sine produkter i supermarkeder, til hoteller, industrikjøkken og andre virksomheter i regionen. Initiativet har til hensikt å stimulere til kjøp av lokale produkter og følges opp av myndighetene i Barcarena, gjennom offentlige instanser (SEMAGRI og SEICOMTUR), handelsstanden i Barcarena, og et samarbeid med Entrepreneurship in the Amazon Center.

Amesa-prosjektet gir støtte til bønder fra 24 lokalsamfunn i og rundt Barcarena.
Amesa-prosjektet gir støtte til bønder fra 24 lokalsamfunn i og rundt Barcarena.

"EmBarca Amazônia 360º" -programmet

Gir unge entreprenører som er interessert i å utvikle bærekraftig virksomhet i regionen Barcarena. Tre workshops har allerede blitt arrangert og 300 personer har fått muligheten til å forbedre sine ideer, sitt entreprenørskap og utvikle personlig og faglig potensial som kan brukes i bærekraftig virksomhet.

EmBarca Amazônia 360°-programmet fokuserer på turisme, biologisk mangfold og açaí.
EmBarca Amazônia 360°-programmet fokuserer på turisme, biologisk mangfold og açaí.