Skip to content

Bekymringer rundt mulig utslipp av rødslam – rapporter bekrefter at det ikke var overløp

aerial image looking straight down on the Alunorte site

Etter regnværet var lokalsamfunnene rundt aluminaraffineriet bekymret for at oversvømmelsene hadde medført overløp eller lekkasjer fra Alunortes deponier for bauksittrester til omgivelsene. Rødslam er et biprodukt av aluminaraffinering. Ved Alunorte blir rødslammet bearbeidet til en masse med lav fuktighet og lagret i egne deponier.

Regn som faller ned på disse faste deponiene dreneres ut til sidene, og går deretter via et dreneringssystem til oppsamlingsbassenger. Dette vannet, som har vært i kontakt med bauksittrestene, blir behandles deretter i Alunortes vannrenseanlegg før det føres ut i elven Pará.

Da oversvømmelsene oppsto kom det lokale meldinger om at regnmassene hadde påvirket deponiene, og det gikk rykter om at det hadde vært overløp til omgivelsene som hadde forurenset lokalsamfunnene. Brasilianske myndigheter var også bekymret, og igangsatte flere inspeksjoner av Alunorte.

Ingen overløp fra Alunortes rødslamdeponier

I tiden etter dette har det vært gjennomført flere undersøkelser og inspeksjoner som bekrefter at det ikke har vært lekkasjer eller overløp fra Alunortes rødslamdeponier, blant annet fra følgende organer: