Skip to content

Veien tilbake til normal drift

Gjennom dialog med alle relevante myndigheter, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå i Brasil, ble de siste embargoene på Alunorte løftet 26. september 2019.

Water treatment facilities at Alunorte

"Dette er en milepæl for Alunorte og vil bidra til vår agenda mot et mer lønnsomt og bærekraftig Hydro"

– Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim, pressemelding fra Hydro 26. september etter at siste embargo ved Alunorte ble løftet


Etter nedbøren i februar 2018 jobbet vi for å finne felles løsninger, slik at vi kunne gjenoppta normal drift, inkludert bruk av det nye og moderne deponiområdet (DRS2) og toppmoderne pressefilterteknologi.

Avtaler med delstatsregjeringen i Pará og Ministério Público

Den 5. september undertegnet Alunorte og Hydro to avtaler med de regionale myndighetene i Pará og Ministério Público som utgjør viktige milepæler i arbeidet for å gjenoppta normal drift ved aluminaraffineriet. Driften ved Alunorte hadde da ligget på 50 prosent av makskapasitet siden mars 2018.

“Vi forplikter oss til å gjennomføre tiltakene som er definert i avtalene med de regionale myndighetene og Ministério Público, og som kommer i tillegg til de prosjektene vi allerede har iverksatt ved Alunorte. Dette vil sikre trygg drift ved anlegget også framover.”

— John Thuestad, konserndirektør og leder for Hydros forretningsområde Bauksitt og Alumina, i en pressemelding fra Hydro 5. september 2018.

Avtalene dekker tekniske studier og forbedringer i tillegg til revisjoner og overvåkingssystemer som skal øke sikkerheten ved Alunorte, og en plan for samfunnsinvesteringer Hydro skal gjøre i Barcarena i tillegg til Sustainable Barcarena Initiative.

  • En teknisk avtale (Term of Adjustment of Conduct, TAC) – signert med Ministério Público og myndighetene i Pará/SEMAS.
    Denne avtalen krever visse tekniske studier og forbedringer, revisjoner, og betaling av bøter (33 millioner BRL) og dekning av matkuponger for familier som bor i området rundt Murucupi-elven (65 millioner BRL).
  • En sosial avtale (Term of Commitment, TC), signert med delstatsregjeringen i Pará.
    Denne avtalen omfatter ytterligere tiltak og investeringer knyttet til samfunnsutvikling i landsbyer i Barcarena, og utgjør 150 millioner BRL.

"Arbeidet vi gjør i lokalsamfunnene er styrket gjennom dialog og en åpen dør-politikk. Vi er opptatt av å bidra positivt til det samfunnet vi er en del av, og være en partner for lokal utvikling.”

— John Thuestad, konserndirektør og leder for Hydros forretningsområde Bauksitt og Alumina, i en pressemelding fra Hydro 5. september 2018


Til sammen utgjør alle investeringene, kostnadene og bøtene 319 millioner BRL (640 millioner kroner), hvorav om lag 33 millioner BRL (65 millioner kroner) er knyttet til betalte bøter.

IBAMA har løftet embargoen, embargo fra den føderale domstolen gjelder fortsatt

Alunorte mottok 25. oktober 2018 en suspensjon av embargoen på det nye bauksittrest-deponiet DRS2 fra de brasilianske føderale miljømyndighetene IBAMA.

Beslutningen om å løfte embargoen følger en fullmakt gitt av IBAMA til Aunorte den 5. oktober for å bruke sin toppmoderne pressfilterteknologi ved behandling av bauksittrester. 

SEMAS løfter produksjonsembargo for Alunorte

De lokale miljømyndighetene i delstaten Pará, SEMAS, utstedte 15. januar 2019 et teknisk notat som bekrefter at Alunorte trygt kan gjenoppta normal produksjon. På bakgrunn av dette har SEMAS løftet produksjonsembargoen de tidligere påla Alunorte.

Ministério Público og Alunorte med felles anmodning til den føderale domstolen om å løfte produksjonsembargoene

Den 12. april 2019 holdt den føderale domstolen i Belem en rettshøring mellom Ministério Público og Alunorte for å diskutere produksjonsembargoene på Hydros aluminaraffineri Alunorte. Under høringen ga Ministério Público og Alunorte retten en anmodning om å løfte produksjonsembargoene. Myndighetene i Para var representert ved statsadvokaten.

Under høringen støttet det globale rådgiverselskapet Rambøll Alunortes evne til å gjenoppta sikker drift.

Føderal domstol løfter to produksjonsembargoer ved Alunorte

Den 15. mai 2019 løftet en føderal domstol i Belem produksjonsembargoen mot Alunorte i en sivilrettslig prosess. Raffineriet var underlagt en produksjonsembargo som ble pålagt av samme domstol i en parallell straffesak frem til 20. mai.

Da løftet domstolen også denne produksjonsembargoen ved Alunorte, slik at raffineriet kunne starte prosessen mot å gjenoppta normal produksjon, etter å ha produsert på halv kapasitet i over ett år.

Som en konsekvens vil produksjonen ved Hydros bauxittgruve Paragominas og Hydros deleide primæraluminiumverk Albras også økes i takt med høyere produksjon ved Alunorte.

Den føderale domstolen løfter de to siste embargoene

26. september 2019 opphevet den føderale domstolen i Brasil den siste embargoen mot Alunortees nye bauksittdeponi (DRS2). Beslutningen fra den føderale domstolen om å løfte DRS2-embargoen under straffesøksmålet kom etter avgjørelsen fredag 20. september, om å løfte samme embargo fra det sivile søksmålet.

Alunorte kunne dermed gjenoppta installasjons- og oppstartsaktivitetene ved deponiet, og den 19 måneders lange embargoen som har begrenset aktivitene ved anlegget er over.

“Vi er glade for å kunne gjenoppta installasjons- og igangkjøringsaktivitetene på dette topp moderne avfallsdeponiet, som er den eneste langsiktige løsningen for bærekraftig og robust virksomhet ved Alunorte. Dette er gode nyheter for våre hardtarbeidende ansatte, for kunder og for alle lokale interessenter som har bidratt til å gjøre dette mulig”

– John Thuestad, konserndirektør for Bauxite & Alumina i pressemelding fra Hydro 26. september 2019