Skip to content

Embargoer etter regnværet

inspection of alunorte bauxite residue deposit

Utilstrekkelig fribord førte til påbud om produksjonsbegrensning

Den 24. februar fikk Alunorte beskjed fra SEMAS, det regionale miljødirektoratet i delstaten Pará, om at de hadde 48 timer på seg til å nå et krav om fribord i oppsamlingsbassengene for regnvann som dreneres fra rødslamdeponiene.

Fribordkravet gikk ut på at Alunorte måtte ha en avstand på én meter mellom toppen av bassenget og vannivået som en sikkerhetsforanstaltning. Da Alunorte ikke greide å oppfylle dette kravet innen fristen SEMAS hadde angitt, nedla SEMAS et påbud om at Alunorte måtte redusere produksjonen ved raffineriet med 50 prosent. Alunorte nådde fribordkravet den 27. februar.

Forbud mot bruk av nytt deponi for bauksittrester (DRS2)

Alunorte har to deponeringsområder for bauksittrester, dagens DSR1 og det nye DRS2.

DRS1 er planlagt avviklet, og studier og tester knyttet til hvordan man best kan rehabilitere deponiet har startet. Området vil dekkes med jord og gjenplantes med lokale plantearter. DRS1 benytter en teknologi som kalles trommelfilter for å behandle bauksittrester.

I 2014 investerte Alunorte 1 milliard BRL i bygging av et nytt og moderne deponi, DRS2, med den mest moderne og bærekraftige teknologien som er tilgjengelig for deponering av bauksittrester.

  • Et forbedret konsept for tørrlagring gjør det mulig å lagre fire til fem ganger så mye bauksittrester i et gitt område.
  • Bauksittrestene kan lagres i en skråning på rundt 20 grader.
  • Pressfiltre kan redusere fuktigheten i materialet til 22 prosent, fra et nivå på 36 prosent med den tidligere trommelfilterteknologien.

Bruk av pressfilterteknologi gir lavere miljøpåvirkning, øker den geotekniske sikkerheten til deponiet, reduserer mengden lut forbundet med bauksittrestene, og reduserer CO2-utslippene som følge av transport av materialet.

Alunortes plan var å begynne å bruke pressfiltrene i forbindelse med idriftsettingen av DRS2, og trappe ned bruken av trommelfiltre for DRS1. Denne planen ble imidlertid utsatt i februar 2018, da en regional domstol i Pará ga Alunorte påbud om å innstille driften av DRS2, og beskjed om at en ny lisens ikke kunne gis før funksjonssikkerheten til DRS2 er kontrollert fullt ut.

Det statlige miljødirektoratet IBAMA nedla også forbud mot bruk av DRS2 i mars, men opphevet dette forbudet 25. oktober. Ved utgangen av oktober 2018 fikk Alunorte tillatelse til å bruke pressfilter på rødslammet til DRS1 både fra IBAMA og den regionale miljømyndigheten i delstaten Pará, SEMAS. 

Embargoene fra den føderale domstolen ble opphevet i september 2019. Den 19 måneder lange embargoen som har begrenset aktivitene ved anlegget er over.