Skip to content

Innvirkning på ansatte

Hydro-ansatte demonstrerer for gjenopptagelse av driften ved Alunorte

Alunorte ble drevet på 50 prosent av makskapasitet fra 1. mars 2018 til 20. mai 2019. Da løftet den føderale brasilianske domstolen i Belem produksjonsembargoen ved raffineriet. Embargoarene lagt på det nye deponiområdet (DRS2) ble løftet i september 2019.

Som et resultat av embargoen på Alunorte, opererte også bauksittgruven Paragominas (som forsyner Alunorte med bauksitt) og primæraluminium-anlegget Albras (som mottar alumina fra Alunorte) med halv kapasitet.

Til tross for 50 prosent reduksjon i driften ved alle disse tre anleggene i Pará, gjorde Hydro i perioden med embargoer sitt ytterste for å bevare så mange arbeidsplasser som mulig. Blant annet var rundt 1000 ansatte fra Alunorte og Paragominas i perioder ute i alternerende, betalt, kollektiv ferie.

1. oktober 2018 tok tusenvis av Hydro-ansatte til gatene i Barcarena (video over) i en fredelig demonstrasjon til fordel for Alunorte. Demonstrasjonen støttet prosessen for å gjenoppta normal drift, trygge arbeidsplasser og verdiskaping og Hydros fortsatte bidrag til bærekraftig vekst i Pará.

Paragominas permitterte midlertidig også 240 ansatte, med mål om å opprettholde disse arbeidsplassene på lang sikt. Dette er tiltak som er regulert i henhold til brasiliansk lov, og de berørte ansatte deltok i opplæringsprogrammer organiseret av Hydro i perioden.

Arbeidsdepartementet (Ministerio Publico de Trabalho) og aktuelle fagforeninger ble informert på forhånd om alle tiltak som ble inverksatt for å bevare jobbene til de ansatte.

Hydro-ansatte demonstrerer for gjenopptagelse av driften ved Alunorte
13. november 2018 holdt rundt 1.000 Hydro-ansatte en fredelig demonstrasjon foran den føderale brasilianske domstolen i Belém til støtte for å gjenoppta normal drift (bildet over).