Skip to content

Kart og illustrasjoner

Hydros aluminaraffineri Alunorte i delstaten Pará nord i Brasil er verdens største aluminaraffineri utenfor Kina. Raffineriet ligger ved elven Pará i området Barcarena.

Satelittbilde av Alunorte og elven Pará Foto: Google Earth
Satelittbilde av Alunorte og elven Pará Foto: Google Earth

Alunorte aluminaraffineri

Satelittbilde av Alunorte og elven Pará Foto: Google Earth
Satelittbilde av Alunorte og elven Pará Foto: Google Earth
Satellittbilde med oversikt over Alunorte (Foto: Google Earth)
Satellittbilde med oversikt over Alunorte (Foto: Google Earth)
Illustrert kart over Alunorte aluminaraffineri
Illustrert kart over Alunorte aluminaraffineri

1. Raffineriområdet 
2. Alunortes rødslamdeponi DRS 1
3. Alunortes rødslamdeponi DRS 2
4. Lisensiert utslipp av renset vann til elven Pará
5. Renseanlegg for vann

Kraftig regnvær 16.-17. februar 2018

Satellittbilde av Alunorte aluminaraffineri
Satellittbilde av Alunorte aluminaraffineri

I februar 2018 ble Barcarena rammet av flom. Det var ikke lekkasjer eller overløp fra Alunortes rødslamdeponier (bekreftet av IBAMA og SEMAS). Områdene som ble rammet av flom inkluderte også Alunorte, og det var tre tilfeller der regnvann ble sluppet ut fra raffineriområdet.

Illustrert kart over Alunorte aluminaraffineri
Illustrert kart over Alunorte aluminaraffineri

A. Ikke-lisensiert utslipp av regnvann fra Canal Velho
B. Flomområde og plugget rør
C. Kullager

Birds eye image over the refinery and the Velho canalA. Utslipp av regnvann via Canal Velho

Alunorte førte ut delvis behandlet regnvann fra raffineriområdet i elven Pará. Dette var et sikkerhetstiltak for å sikre at renseanlegget for vann ville ha tilstrekkelig kapasitet til å behandle alt vannet som hadde vært i kontakt med rødslamdeponiene.

Regnvann lekket gjennom sprekker i et plugget rør fra raffineriområdet
Regnvann lekket gjennom sprekker i et plugget rør fra raffineriområdet

B. Regnvann lekket gjennom sprekker i et plugget rør fra raffineriområdet

Et ubenyttet rør fra perioden da raffineriet ble bygget (i et hjørne av raffineriområdet, kjent som Område 45) viste seg å ha tynne sprekker i betonglaget. Under det kraftige regnværet ble dette området oversvømt, og etter hvert som vannet steg, sivet noe av det ut gjennom sprekkene i dette røret til den andre siden av gjerdet rundt raffineriområdet.

Kullageret ved Alunorte
Kullageret under inspeksjonen av Alunorte i mars 2018.

C. Utslipp av regnvann fra taket på kullageret ved Alunorte

Det var en ulisensiert forbindelse mellom kullageret ved Alunorte-raffineriet og en lisensiert dreneringskanal fra aluminiumverket Albras som ligger like ved. Dette innebar at regnvann som falt over kullageret ved Alunorte ikke ble ført til vannrenseanlegget, men i stedet ble ledet ut gjennom denne interne kanalen til elven Pará.

Oppgraderinger av driften ved Alunorte

Satelittbilde av Alunorte aluminaraffineri
Satelittbilde av Alunorte aluminaraffineri

Vi tar sikte på å etablere en ny og bedre miljøstandard ved Alunorte, og er nå i ferd med å oppgradere anlegget. Vi skal:

  • Øke kapasiteten i vannbassengene med 350 prosent
    (fullført)
  • Øke kapasiteten i vannrenseanlegget med 50 prosent (skal fullføres i fjerde kvartal 2019)
Alunorte alumina refinery illustrated map_no_circles.png
Kartillustrasjon av Alunorte aluminaraffineri

Kapasiteten i oppsamlingsbassengene ved Alunorte økes med 350 prosent (fullført)

ii Kapasiteten på vannrenseanleggene ved Alunorte økes med 50 prosent (ferdigstilles i fjerde kvartal 2019)

Oppsamlingsbasseng ved Alunorte
Oppsamlingsbasseng ved Alunorte

Ved utgangen av 2018 ble kapasiteten til oppsamlingsbassengene økt med 350 prosent

Vannrenseanlegg ved Alunorte
Vannrenseanlegg ved Alunorte

ii Kapasiteten på vannrenseanleggene ved Alunorte økes med 50 prosent i fjerde kvartal av 2019.