Skip to content

Oppgraderinger av driften ved Alunorte

Plastic sheets laid out during work on upgrading facilities

Oppgradering av vannrensesystemet

Vi tar sikte på å etablere en ny og bedre miljøstandard ved Alunorte, og er nå i ferd med å oppgradere anlegget. Vi har siden regnfallet i februar 2018 jobbet med flere utbedringer. Vi skal:

  • Øke kapasiteten i vannbassengene med 350 prosent (fullført)
  • Øke kapasiteten i vannrenseanlegget med 50 prosent (under bygging)

“Hydro har som mål å gjøre Alunorte til benchmark i bransjen, det beste anlegget både på drift, teknologi, dialog med interessegrupper og miljøpåvirkning.”

— Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg på Hydros kapitalmarkedsdag 29. november 2018.

Det er mengden regn som avgjør hvor stor vannrensekapasitet som kreves. Anslagsvis består 80 prosent av vannet som samles opp og renses av regnvann – som enten kommer fra raffineriområdet eller fra regnvannbassengene ved rødslamdeponiene. Av alt vannet som går gjennom rensesystemet er det bare om lag 15 prosent som stammer fra produksjonen av alumina. Det vannet som trengs i aluminaproduksjonen er relativt konstant, enten vi produserer alumina med 50 prosent eller 100 prosent kapasitet. Med den økte kapasiteten i vannrenseanlegget vil Alunorte kunne rense regnvannet som antas å komme i regionen framover basert på en trend med mer ekstremvær.

Arbeidet med de operasjonelle forbedringene er kommet langt ved raffineriet. De tre nye bassengene som vil øke vannlagringen og kapasiteten til behandling, er i ferd med å bli ferdigstilles. Innen 2020 vil Alunorte investere 675 millioner BRL i forbedringer av sine systemer for mottak, kontroll, pumping og behandling av vann. I tillegg til de nye bassengene vil konstruksjonene omfatte nye pumpesystemer og vannrør, nye instrumenter for automatisering og kontroll, nye kameraer for overvåking av bassengene og et nytt vannbehandlingsanlegg.

Alunorte har også gått til innkjøp av nye biler som ambulanse, brannbil og pickup med gyro flex og høyttalere. Alunorte er opptatt av å gjøre prosedyrene ved anlegget enda sikrere og mer robuste. I den forbindelse har beredskapsplanen (PEAC) blitt gjennomgått, og det har blant annet blitt opprettet en egen beredskapsplan for lokalsamfunnet som skal forberede de interne teamene ved Alunorte, myndigheter og lokalsamfunn på å kunne håndtere hendelser som involverer Alunortes operasjoner.

En del av beredskapsplanen er etableringen av et samarbeid med lokalsamfunnet knyttet til utrykning ved miljøhendelser. Samarbeidet består blant annet av 16 representanter fra lokalsamfunnene Itupanema, Vila Nova, Bom Futuro, Jardim Cabano, Pioneiro, Laranjal, Murucupi, Burajuba og Água Verde. Representantene fra lokalsamfunnene har blitt engasjert og trent opp til å håndtere hendelser som kan oppstå på anlegget. Effekten av forbedringene i beredskapsplanene har blitt vurdert gjennom trening og simuleringer som inkluderer deltakelse fra interne team ved Alunorte, myndigheter og lokalsamfunnet.

Se video om forbedringene som ble implementert ved Alunorte fra desember 2018:

“Med den nye lagrings- og pumpekapasiteten som blir tilgjengelig i desember 2018 vil det ikke være behov for å bruke den gamle kanalen for å drenere overskudd av regnvann, hvis vi bruker det regnværet som kom 16. og 17. februar 2018 som målestokk, eller ved regnvær med gjentaksintervall på 10.000 og 5.000 år med en varighet på henholdsvis 12 og 24 timer. Når installeringen av det nye ETEI-anlegget (Industrial Wastewater Treatment Plant) er fullført i mai 2019, vil kapasiteten for rensing av avløpsvann øke med 50 prosent, fra 9.500 m3 i timen til 14.000 m3 i timen. Når vi tar hensyn til den nye kapasiteten, vil vannmengden som genereres av raffineriet utgjøre 15 prosent av maksimal kapasitet ved ETEI.”

— Teknisk-vitenskapelig sakkyndig uttalelse fra ATECEL (privat allmennyttig organisasjon som er grunnlagt av lærerne ved den tidligere tekniske høyskolen Polytechnic School of the Federal University of Paraíba) og UFCG (Federal University of Campina Grande, Brasil) etter en vurdering av Alnortes lagrings-, pumpe- og vannrensesystemer, 26. november 2018.

I en studie publisert26. november 2018 viser professorer fra det brasilianske universitetet Federal University of Campina Grande gjennom datasimuleringer at Alunorte trygt kan produsere med full kapasitet når det gjelder behandling av spillvann. I universitetsstudien ble forbedringene testet for ekstremt regn som sannsynligvis kun vil skje en gang hvert 5.000. eller 10.000. år, med en varighet på 12 og 24 timer. Studien konkluderer med at Alunorte trygt vil kunne håndtere slike regnmengder. Med forbedringen av lagrings- og pumpekapasiteten, som skal ferdigstilles i desember 2018, bekrefter studien at det ikke lenger vil være behov for å bruke Canal Velho for å slippe ut overskudd av regnvann, som ble gjort som krisetiltak i forbindelse med det kraftige regnet i februar i år.

Les mer i pressemelding fra Hydro 13. desember 2018: Brasiliansk ekspertstudie viser at det ikke var overløp fra Alunortes rødslamdeponier i februar