Skip to content

Oppgraderinger av driften ved Alunorte

Alunorte oppgraderer anlegget kontinuerlig. En av de viktigste prioriteringene er å sikre at vann- og avløpssystemer og vannbehandling- og lagringssystemene kan operere også under tøffe værforhold og ekstremvær.

Vannprøver ved renseanlegget til Alunorte
Vannprøver før og etter behandling ved Alunortes renseanlegg. (Foto: Hydro)

Alunorte har investert 675 millioner BRL i sine systemer for mottak, kontroll, pumping og behandling av vann. I tillegg til to nye basseng for oppsamling av vann inkluderer oppgraderingene nye pumpesystemer og vannrør, investeringer knyttet til automatisering og kontroll, nye kameraer for overvåking av bassengene og et nytt vannbehandlingsanlegg.

Disse forbedringene har økt kapasiteten til å behandle vann med over 50% per time. Systemet er nå i drift med 23 nye pumper. Sammen med det nye vannbehandlingsanlegget ble det også bygget to nye oppsamlingsbasseng i 2019. Dette økte kapasiteten for lagring av vann ved Alunorte betydelig. De to bassengene har kapasitet til å lagre vann tilsvarende 73 olympiske svømmebasseng.

– Denne investeringen er i tråd med Hydros mål om å gjøre Alunorte til verdensledende innen effektivitet, sikkerhet og kvalitet i aluminiumsektoren.

Carlos Neves, Director of Operations i Hydro Bauxite & Alumina, pressemelding 11. februar 2020.

Forbedringene ved Alunorte har vist seg å fungere godt for raffineriet og for driften. Disse og andre tiltak er en del av Alunortes operative drift og rutiner og sikrer at anleggets strenge kvalitets- og sikkerhetsstandarder blir møtt.

Det er mengden regn som bestemmer den nødvendige vannbehandlingskapasiteten. Anslagsvis 80 prosent av vannet som blir trygt samlet inn og behandlet ved Alunorte er regnvann – enten fra raffineriområdet eller fra regnvannsbassengene til deponiene for bauksittrester (rødslam). Bare rundt 20 prosent av vannet som går gjennom vannbehandlingssystemet ved Alunorte er vann som kommer direkte fra produksjon av alumina.

Beredskapsplaner og -tiltak

Alunorte er opptatt av og har forpliktet seg til å gjøre driften enda sikrere og mer robust. Det inkluderer oppdaterte beredskapsplaner for anlegget og implementering av beredskapsplaner for lokalsamfunnene rundt Alunorte, som retter seg mot lokalsamfunnenes behov.

Raffineriet har også etablert en beredskapsgruppe for lokalmiljøet (Community Environmental Brigade), med 26 deltagere fra lokalsamfunnene Itupanema, Vila Nova, Bom Futuro, Jardim Cabano, Pioneiro, Laranjal, Murucupi, Burajuba og Água Verde. Denne beredskapsgruppen får regelmessig opplæring og trening i beredskap og førstehjelp. Beredskapsgrupps oppgave er å støtte lokalmiljøene og bidra til å bygge relasjoner i lokalt.

Som en del av beredskapsprogrammet gjennomfører Alunorte beredskapsøvelser med deltakelse fra interne team og ressurser, myndigheter og lokalsamfunnet. I 2020 deltok beredskapsgruppen i fire øvelser og gjennomførte aktiviteter knyttet til inspeksjoner, vannovervåking og nedbørmålinger. De har også bidratt med støtte til forebygging av Covid-19-smitte.

I 2018 kjøpte Alunorte inn nye beredskapsbiler, som ambulanse, brannbil og pickups med gyroflex og høyttalere.

Alle investeringer, forbedringer og implementerte programmer støtter opp om Hydros mål om å gjøre Alunorte til verdensledende innen effektivitet, sikkerhet og kvalitet for aluminiumsektoren.

For å lære mer om vannsystemene og hvordan Alunorte forbereder seg på å møte klimaendringene, se videoen nedenfor.