Skip to content

Større samfunnsengasjement

Meeting with local communities

Vi har en kontinuerlig og omfattende dialog med lokalsamfunnene og andre interessegrupper, som det sivile samfunn, myndigheter og akademia, og vi investerer i flere samfunnstiltak. Det mest langsiktige tiltaket er Sustainable Barcarena Initiative, der vi har forpliktet oss til å investere 100 millioner BRL (250 millioner kroner) over ti år, for å støtte et samarbeid for samfunnsutvikling.

“Vi må bygge tillit, og det er noe vi vil gjøre ved å fokusere på tre ulike elementer: For det første, det vi gjør innenfor gjerdet: Folk skal ikke være nødt til å bekymre seg for at vår måte å drive virksomhet på ikke er trygg – for våre ansatte, for miljøet og for lokalsamfunnene. For det andre, når det gjelder alt utenfor gjerdet, ønsker vi å opptre med åpenhet når det gjelder vår innvirkning på lokalsamfunnene, og vi har iverksatt samfunnstiltak og programmer for frivillig innsats. Og for det tredje, vil vi føre alle våre interessegrupper sammen for å legge til rette for lokal utvikling.”

— Anne-Lene Midseim, konserndirektør for samfunnsansvar i Hydro på Hydros Kapitalmarkedsdag 29. november 2018

Alunorte nærmere lokalsamfunnene i Barcarena

Aluminaraffineriet mottar jevnlig besøk fra lokalsamfunnet, samt myndigheter, media og familiene til medarbeidere ved Alunorte. Bare i begynnelsen av 2019 ble rundt 500 personer fra mer enn 20 lokalsamfunn invitert til å besøke og se rafferiets produksjons- og miljøkontrollsystemer.

Besøkene til raffineriet inkluderer visning av raffineriets sikkerhetssystemer, samt innblikk i rutiner og hvordan vi jobber knyttet til å behandle og rense vann, som slippes ut igjen i nærmiljøet. Se video (engelsk undertekst):

"Vi jobber hele tiden for å bli mer tilgjengelige for våre naboer og etablere samarbeid for å løse utfordringer knyttet til viktig utvikling av lokalsamfunnene. I samtaler får vi muligheten til å snakke om vår virksomhet, diskutere bekymringer som måtte være der og lytte til deres ønsker og finne ut hva som er det viktigste for lokalsamfunnene."

—  John Thuestad, konserndirektør for Bauxite& Alumina

Dialog med lokalsamfunn

Gjennom 2019 har 1200 mennesker deltatt i et dialogprogram initiert av Alunorte. Målet er å dele informasjon og styrke forholdet mellom naboer og lokalsamfunn. Foruten besøkene og dialogen har representanter for lokalsamfunnene hatt fire møter med Hydros konserndirektør i Brasil, John Thuestad, hvor temaer som representantene er opptatt av har blitt diskutert.

Se video fra møtene med lokalsamfunnene (engelsk undertekst):

Fra et av disse møtene kom for eksempel initiativet om å rehabilitere offentlige rom i Barcarena for barn og unge, slik at de kan drive idrett etter skoletid. Fem rekreasjonsrom ble pusset opp i fem lokalsamfunn rundt og i Barcarena. Disse områdene er nå base for sports- og kulturaktiviteter som er en del av et større pilotprosjekt.

Frivillige fra Alunorte pusser opp en fotballbane.
Frivillige fra Alunorte pusser opp en fotballbane.