Skip to content

Fornybar kraft og aluminium

Selv om aluminium har utmerkede egenskaper når det gjelder energieffektiv gjenvinning, krever produksjonen av primæraluminium mye energi. Ved å bruke fornybar kraft og moderne teknologi produserer vi aluminium på renest mulig måte.

Water in motion

Vannkraft – kilden til Hydro

Hydro er kanskje best kjent som verdens eneste fullt integrerte aluminiumselskap, men navnet vårt avslører vår historie som pionerer innen produksjon av vannkraft. Det hele startet i 1906 da vi bygde et vannkraftverk i Svelgfoss, i nærheten av Notodden. Det skulle levere energi til vår første salpeterfabrikk.

Vannkraft og aluminiumproduksjon

I 1963 åpnet vi vårt første aluminiumverk basert på vannkraft på Karmøy i Rogaland. Dette var også starten på Hydros reise mot å bli verdens ledende selskap på bærekraftig aluminiumproduksjon.

I dag driver vi mer enn 20 vannkraftverk rundt om i Norge. De leverer rundt 10 TWh ren og fornybar energi i året til vår aluminiumproduksjon.

Fornybar energi og miljøet

Ettersom det kreves mye energi for å produsere aluminium, er det svært viktig å bruke energikilder som etterlater et lite karbonavtrykk. Et aluminiumverk som baserer sin elektrisitet på kull, noe som er vanlig i flere regioner rundt om i verden, har fem ganger høyere CO2-utslipp enn et verk som får sin elektrisitet fra fornybare kilder. Vår kjernestrategi er derfor å utvide vår virksomhet i regioner av verden der vi kan bruke kraft med null utslipp, f.eks. vannkraft, vindkraft og solenergi.

Hydro Karmøy – fremdeles i front

I tråd med vår tradisjon som pionerer på renere energi og mer effektive produksjonsmetoder for primæraluminium er Hydro Karmøy nå grunnsteinen i vår største innsats noensinne for å modernisere og strømlinjeforme produksjonsmetodene slik at vi kan redusere energiforbruket. Ved hjelp av HAL4e-teknologi fra vårt forskningssenter i Årdal skal Hydro Karmøy redusere energiforbruket med 15 prosent sammenlignet med gjennomsnittet på verdensbasis. De kommer også til å ta i bruk andre innovasjoner som vil styrke vår posisjon som verdens ledende produsent av bærekraftig aluminium.