Skip to content

Hverdagsliv

Aluminium er overalt. Som et gjenvinnbart og svært allsidig materiale med lav vekt er bruksområdene nærmest uendelige og det spiller en stor rolle i hverdagslivet vårt. Hvis du leser denne teksten på en datamaskin eller en håndholdt enhet, bruker du aluminium akkurat nå.

Someone using an aluminium smartphone and laptop

Uendelige muligheter med aluminium

Det er umulig å liste opp alle anvendelsene av aluminium i dagliglivet. Bygninger, båter, fly og biler, husholdningsapparater, emballasje, datamaskiner, mobiltelefoner, beholdere for mat- og drikkevarer – alle disse nyter godt av aluminiums overlegne egenskaper når det gjelder design, bærekraft og lettvektsstyrke. Men én ting er sikkert: Vi skal ha en ledende rolle når det gjelder å utvikle enda bedre produksjonsmetoder og innovative løsninger.

Bygninger

Bygninger utgjør 40 prosent av verdens energibehov, så her finnes det et stort potensial for å spare energi. Å bruke aluminium som byggemateriale er et viktig middel til å skape bygninger som ikke bare sparer energi, men som faktisk produserer energi.

Transport

Transport er en annen kilde til energiforbruk, og fly, tog, båter og biler utgjør rundt 20 prosent av verdens energibehov. Vekt er en helt sentral faktor i energibruken for et fartøy eller kjøretøy. Sammenlignet med stål reduserer aluminium vekten med 40 prosent, uten at det går utover styrken

Emballasje

Omtrent 20 prosent av menneskeskapte utslipp av drivhusgasser kommer fra matproduksjon. Når det dessuten anslås at 1/3 av all mat i Europa kastes, er det åpenbart at effektiv konservering av mat- og drikkevarer, f.eks. ved å bruke aluminium, spiller en viktig rolle i å skape en mer bærekraftig verden.

Som du kan se er aluminium, med sitt nærmest uendelige antall bruksområder, virkelig fremtidens materiale.