Skip to content

Hydro Rolling Holmestrand

Hydros valseverk i Holmestrand lager valsede aluminiumsprodukter, som siden blir til alt fra bygningsplater til aluminiumsfolie.

Luftbilde av Holmestrand
  • Antall medarbeidere: 400 
  • Produksjon: 86.000 tonn valsede produkter pr. år 
  • Produksjonsstart: 1917 
  • Produkter/Spesialiteter: Valsede og lakkerte aluminiumsprodukter til byggesystemer

I tillegg til valsing driver vi avansert lakkeringsvirksomhet i Holmestrand, og leverer valsede og lakkerte aluminiumbånd til i bl.a. bygningsprodukter, matemballasje, flerlagsrør og telyskopper.

Vi har også to rotérovner, to omsmelteovner og et støperi som er et av de eldste og mest velprøvde for resirkulering av aluminium i Norge. Anlegget ble etablert i 1917, og har pr. i dag en valsekapasitet på 90.000 tonn og en lakkeringskapasitet på opptil 60.000 tonn i året.

Hydro Holmestrand er også store på gjenvinning av aluminium, fra telys til brukte drikkebokser og mer. Ved Hydro Holmestrand resirkuleres blant annet alle aluminiumsbokser som pantes i Norge.

Sertifiseringer:

Miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2004
Kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2008
Kvalitetsstandarden ISO/TS 16949:2009
Produktstandarden NS-EN 15088:2005

Address

Postboks 310

Weidemannsgt. 8

3081 Holmestrand

+47 33 05 42 00