Skip to content

Hydro Energi Telemark

Kraftverkene i Telemark er Hydros eldste. Svelgfoss var først ut i 1907, og var da Europas største og verdens nest største kraftverk. Våre kraftverk i Telemark består av Frøystul, Vemork, Såheim, Moflåt, Mæl og Svelgfoss.

Power station at Rjukan

Selv om alle anleggene har blitt kraftig modernisert, er Hydros vannkraftanlegg lokalisert på de samme seks stedene den dag i dag. 

Vemork kraftverk var da den åpnet verdens største i sitt slag, og er i dag delvis omgjort til Norsk Industriarbeidermuseum. Vemork er likevel fortsatt aktivt, og er vårt tredje største kraftverk. Energien fra kraftverkene på Rjukan ble produsert for fabrikkene som på sin tid produserte kunstgjødsel.  

I dag brukes den fornybare vannkraften til å produsere fornybar aluminium. Såheim kraftstasjon er også fredet etter vedtak fra Riksantikvaren, med unntak av turbinene som fortsatt er i bruk og blir vedlikeholdt og oppgradert deretter. 

Elva Månas løp kalles gjerne Rjukanstrengen, og her ligger alle Hydros vannkraftanlegg i Telemark på rekke og rad, alle med Møsvatn som vannmagasin. 

Kraftverkene Frøystul, Vemork, Såheim, Moflåt, Mæl og Svelgfoss sørger for omtrent 1/3 av Hydros kraftproduksjon i Norge. 

Adresse

Hydro Energy Rjukan

Såheimsv 42

3660 Rjukan

Norway

+47 22 53 81 00