Skip to content

Hydro Rockledge, FL

Our manufacturing plant in Rockledge is an aluminum tubing site

COVID-19 Update

During the Coronavirus outbreak, our focus is always on the safety and well-being of our people, and keeping business as close to normal as possible. See our latest Coronavirus (COVID-19) updates.

Avanserte rørløsninger

På grunn av aluminiums fysiske egenskaper er gevinsten i ytelse og effektivitet like viktig som reduksjonen av kostnader, størrelse og vekt, sammenlignet med det metallet som tradisjonelt har vært brukt, det vil si kobber.

Din aluminiumpartner

Vi tilbyr unike kunnskaper innenfor forskning og utvikling, inkludert utvikling av sterke legeringer, med anvendte produksjonsferdigheter innenfor bøying, maskinbearbeiding, sammenføyning, overflatebehandling og montering. Våre høypresisjons halvfabrikata garanterer effektivitet og ytelse i produksjonsprosessene dine og i bilen.

Vi samarbeider med ledende produsenter og leverandører i Nord-Amerika, Europa og Asia. Vi fungerer som rådgivende ingeniører og din produksjonspartner, og vi benytter teknologier for ekstrudering og valsing av aluminium i strukturelle anvendelser og til varmeoverføring.

Nå som bilindustrien skifter ut stål og kobber med aluminium, er vi din partner.

Address

100 Gus Hipp Boulevard

Rockledge, FL 32955-4701

United States

+1 321-636-8147