Skip to content

Karmøy Valseverk

Karmøy Valseverk mottar flytende primæraluminium fra Karmøy Metallverk. Derfra støper de plater direkte gjennom en kontinuerlig prosess.

Photo of Karmøy rolling mill

Fakta om Karmøy Valseverk

  • Antall medarbeidere: 230 
  • Produksjonsstart: 1968 
  • Produksjon: 75.000 tonn valsede produkter pr. år 
  • Produkter/Spesialiteter: Valsede aluminiumsprodukter som ark, plater, bånd og spoler.

Valseverket på Karmøy startet opp i 1968, og har per i dag rundt 230  medarbeidere. Produktene fra Valseverkets aluminiumplater er valsede plater og bånd. Produktene leveres til kunde enten i form av store ruller (coils) eller som flate plater (sheet).

Address

Hydro Aluminium Rolled Products AS Karmøy

Hydrovegen 160

N-4265 Håvik

Norway

+47 52 85 43 50
+47 52 85 40 00

Våre produkter