Skip to content

Sunndal

Hydro Sunndal metallverk er Europas største og mest moderne anlegg for produksjon av primæraluminium. Ferdigproduktene fra støperiene er legert pressbolt og støpelegeringer av høy kvalitet.

Aerial photo of Hydro Sunndal

Aluminiumproduksjonen i Sunndal startet i 1954. Søderberg-anlegget med 300 elektrolyseceller var i drift fram til 2002. I 1969 ble produksjonskapasiteten fordoblet til 120.000 tonn da et moderne prebake-anlegg (SU3) med 168 celler kom i drift. I perioden 2000-2004 ble Hydro Sunndal metallverk modernisert og produksjonen utvidet. Søderberg-anlegget ble faset ut og et nytt prebake-anlegg (SU4) med 340 celler av Hydros egen elektrolyseteknologi ble faset inn. Samtidig ble kapasiteten i støperiet økt gjennom etablering av nye støpesentre. Hjelpeanleggene ble også oppgradert for å møte nye miljø- og kvalitetskrav.

I dag er den totale produksjonskapasiteten ved Hydro Sunndal 400.000 tonn elektrolysemetall. Støperikapasiteten har også blitt økt til over 500.000 tonn ferdigprodukter. I tillegg produserer verket 80.000 tonn anoder per år.

I tilknytning til metallverket ligger også et av Hydros metallurgiske forskningssentre (RDS), Hydro Accounting Competence Center (ACC) og utstyrsbedriften Hycast AS.

Sertifiseringer:   

Kvalitetsstandarden ISO 9001
Miljøstandarden ISO 14001   
Energistandarden ISO 50001
Helse og sikkerhet OHSAS 18001
Teknisk spesifikasjon ISO/TS 16949   

Fakta om Hydro Sunndal

  • Antall medarbeidere: 700
  • Produksjonsstart: 1954
  • Produksjon: 400.000 tonn primæraluminium pr. år, 500.000 tonn støperiprodukter pr. år og 80.000 tonn anoder
  • Produkter: Pressbolt, støpelegeringer, anoder