Skip to content

Industriforsikring opererer som et fullt integrert forsikringsselskap og har lisens til å tegne ulike forsikringsbransjer som ting- og avbrudd, ansvar, havari, finansielle linjer, kreditt og personellforsikringer for Norsk Hydro ASA og dets datterselskaper. De fleste funksjonene, som f.eks. underwriting, utstedelse av polisedokumenter, premiefakturaer og annen administrasjon, skadebehandling og regnskap utføres internt, mens visse funksjoner er outsourcet (kapitalforvaltning, risikostyring, compliance og aktuar).

Industriforsikring er et norskregistrert selskap, og kan operere som direkte forsikringsselskap basert på tjenestefrihet i de fleste europeiske land, mens i noen land opererer Industriforsikring via lokale forsikringsnettverkspartnere for å sikre god lokal standard og overholdelse av lokale forskrifter.

Industriforsikrings rolle (direkte eller indirekte forsikring) og risikoeksponering varierer for de forskjellige forsikringsbransjene, basert på hva som vil være de mest kostnadseffektive og dekkende forsikringsløsningene for Hydro, samt god business for Industriforsikring. Normalt foretrekker Industriforsikring å være eksponert på et primærlag.

Dokumenter