Skip to content

Vi har anlegg for produksjon av primærmetall i Europa, Canada, Australia, Brasil og Qatar, og gjenvinningsanlegg i Europa og USA. To tredjedeler av vår produksjon av primæraluminium er basert på fornybar energi. Vi tilbyr også aluminium av topp kvalitet med det høyeste innholdet av gjenvunnet forbrukerskrap på markedet (> 75 %). Dette innebærer at vårt gjenvunnede aluminium har det laveste karbonavtrykket i bransjen.

I 2018 solgte vi 2,8 millioner tonn metallprodukter fra støpeanlegg integrert med våre primære smelteverk og fra vårt omfattende nettverk av spesialiserte gjenvinningsanlegg nær kundene i Europa og USA. 

Støpeprodukter Our locations