Skip to content

Aluminium utgjør over åtte prosent av jordskorpen. Det er kun grunnstoffene oksygen og silisium som det er mer av. Selv om det finnes mye aluminium i bakken, tok det lang tid før vi mennesker oppdaget det. Metallet er nemlig godt kamuflert. I jordskorpa er det blandet sammen med oksygenatomer til noe som kalles aluminiumoksid. Nysgjerrig på hvordan aluminium egentlig lages? Her kan du få høydepunktene på aluminiums reise fra bauxitt, gjennom produksjon, bruk og resirkulering.

Å resirkulere er både enklere og viktigere enn du tror, her finner du 4 tips til hvordan du kan bidra:

  1. Enkle hverdagsrutiner kan gjøre en forskjell: Resirkuler alltid kaviartuben når den er tom.
  2. Alle monner drar. Selv små telysholdere er viktig å gjenvinne. Husk å fjerne stearinrester og vekeholderen (stålbiten som veken er festet i) ved å trykke på bunnen av telyskoppene.
  3. I fellesskap kan vi klare mer. Fortell familien og en venn hva man kan resirkulere!
  4. Vær den kunnskapsrike: Mange foresatte kaster ofte aluminium feil. Det kan du være med å endre på.

Resirkulering av aluminium

Det fine med aluminium er at det ikke blir ødelagt etter at vi har brukt det. Metallet kan nemlig smeltes om og brukes på nytt nesten i det uendelige. Resirkulering krever mye mindre energi enn å lage aluminium fra bauksitt. Derfor er det viktig at mest mulig av aluminiumen vi bruker blir sendt til resirkulering.

Hydro jobber aktivt med opplæring av barn om aluminium, resirkulering og å synliggjøre hvordan aluminiumen kan gjenoppstå i ett nytt produkt. Vi ser at det hos mange voksne i dag mangler kunnskap rundt aluminium og resirkulering, at det kan gjenvinnes igjen og igjen, og viktigheten av å forvalte det produserte aluminiumet vi allerede har. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og vi vet at barna kan være gode ambassadører her.

Gjennom samarbeidet vi har med Aksjon Gjenvinning jobber vi med akkurat dette. Vi vil vise at det faktisk hjelper å resirkulere ved å synliggjøre for eksempel hvor mange aluminiumbokser du må resirkulere for å kunne lage en ny sykkel. Vi tror at både barn og voksne trenger synlige bevis på hva den resirkulerte aluminiumen kan brukes til for å se nytten av dette. Det vil vi gjerne bidra til.

Om Aksjon Gjenvinning

Hver høst inviterer Dag Otto, vi i Hydro, Norsk Metallgjenvinning, Forskerfabrikken og Kavli alle 5.-7. klassinger i Norge til å bli med på å gjøre en enkel og viktig innsats for miljøet. Kjenner du en engasjert lærer eller en klasse som er opptatt av miljø og gjenbruk? Da bør du tipse de om å melde seg på denne aksjonen.

Aksjon Gjenvinning er en gratis, nasjonal aksjon som gir elever mulighet til å lære mer om resirkulering, kretsløp og hvordan vi kan ta bedre vare på jorda vår. Aksjonen gir lærere en god anledning til å inkludere viktige temaer i undervisningen på en lettbeint og engasjerende måte.

Aksjonen går ut på å resirkulere og gjenbruke emballasje laget av aluminium. Aluminiumsemballasje havner dessverre ofte i restavfallet. Det skal vi endre på sammen!

Å lage noe av gjenvunnet aluminium krever kun 5 prosent av energien som trengs for å produsere produkter av helt ny aluminium. Det betyr at vi kan spare 95 prosent utslipp ved å resirkulere aluminiumsemballasjen vår! Her kan du bli kjent med aluminium.

Aksjonen varer i 4 uker og består av to deler: innsamling og kreativt gjenbruk. De tre første ukene kan man delta på innsamlingen og/eller kreativt gjenbruk. Den fjerde uka går til registrering av tall og innsending av idéer. Reglene er kjempeenkle!

Innsamlingen foregår i tre uker. I denne perioden skal elevene resirkulere og registrere så mye aluminiumsemballasje de klarer. Kategoriene er: hermetikkbokser, grillformer, folie og tuber.

Hvilke deler av aksjonen dere ønsker å delta på er helt opp til dere. De to delene går parallelt, har egne regler og egne premier.

Les alt om Aksjon Gjenvinning her.

Hydro sponser Aksjon Gjenvinning

Hydro har i mange år støttet Forskerfabrikkens arbeid i Norge gjennom Sommerskolens Forskerfabrikker og Aksjon Gjenvinning. Det har vært en viktig del av Hydros satsing på å engasjere rundt kunnskap og realfag, for å sikre kompetanse og interesse rundt dette for morgendagens ingeniører og industriarbeidere. ​

Det er et økt behov for innovasjon, utvikling og kunnskap som kan ta verden mot lav- og nullutslipps-produksjon. Her spiller fornybar energi og materialer med et lite fotavtrykk en stor og viktig rolle. Aluminium er et perfekt materiale for en sirkulær økonomi. Når det produseres i Norge basert på energi fra vannkraft og andre fornybare energikilder er det enda mer miljøvennlig. Gjenvinning er derfor en viktig del av en sirkulær økonomi, og ettersom aluminium også kan resirkuleres uendelig er det en naturlig del av løsningen. ​

Hydro er et aluminium- og energiselskap. Derfor er det naturlig at vi tar aktivt del i diskusjonen rundt hvordan vi kan på en bedre både øke gjenvinningsgraden og skape et mer sirkulært samfunn. ​

a green and white sign
Eksempler på hva resirkulert aluminium kan brukes til.

 

 

 

 

 

 

Vår ambisjon er at folk skal se det, forstå det og bli med på å skape en forandring. Alle monner drar.