Skip to content
Liten gruppe Hydro arbeidere i verneutstyr

– Samarbeid må bli den nye normalen

Etterspørselen etter bærekraftige løsninger er umettelig. – For å nå målene, må vi samarbeide på tvers av bransjer og industrier, sier Jean-Marc Moulin, bærekraftsjef for Extruded Solutions i Hydro.

– Vi er i ferd med å endre standarden for hvordan vi produserer produkter og reiser bygg. Tidligere har fokus vært hvor «grønt» et bygg er i bruk. Nå er fokus vridd mot byggets fulle livssyklus, fra det reises og tas i bruk, til det rives og gjenvinnes.

Det sier Moulin. For ham er ikke lenger bærekraft en teori, men et prinsipp som er fullt mulig å etterleve.

–  Sirkulærøkonomi og grønnere løsninger kan i dag implementeres i mange produkter, tjenester, bransjer og industrier. I liten og stor skala. For å få det til, må vi samarbeide på tvers av fagområder.

En opera i tre akter

Han har skrivebordet sitt i Oslo, bosted i Luxemburg og hele Europa som arbeidsplass. Jean-Marc jobber med å skape samarbeid, både hos kunder men også internt i Hydro. Målet er å generere grønnere løsninger, bærekraftige verdikjeder og samtidig redusere Hydros egen miljøpåvirkning.

– Jeg ser på arbeidet som en opera i tre akter, sier han med glimt i øyet.

Ukentlig møter han arkitekter, entreprenører, designere og utviklere, på tvers av bransjer og industrier.

Operaens første akt handler om løsningene Hydro kan tilby. Som å bruke gammelt skrap, vannkraft og moderne metoder til å lage resirkulert og lavkarbon aluminium.

Jean-Marc Moulin
Jakter på grønnere løsninger: Bærekraftsjef for byggesystemer i Hydro, Jean-Marc Moulin.

– Akt to handler om å lytte. Jeg lytter til ulike aktører fra ulike bransjer, og tar til meg hvilke utfordringer de har. Hvilke krav må de etterleve i sitt daglige arbeid, hva trenger de for å kunne bygge mer bærekraftige bygg og hvilke produkter og systemer ønsker de seg?

I tredje og siste akt oppstår samarbeid, rådgiving og løsninger, som materialiserer seg i form av en bygning – eller kanskje en bil eller en stol.

– Sammen kan vi dra samfunnet i en positiv retning, og bli en del av løsningen på utfordringene vi står overfor. Stadig flere industrier og aktører blir med, sier bærekraftsjefen. 

Bærekraft i flere bølger

Jean-Marc forklarer utviklingen innen bærekraft som «bølger». I den første bølgen var det spydspissene som dro utviklingen fremover. Slik som Snøhetta, som i flere år har vist at det er fullt mulig å bygge bærekraftige, vakre og gode bygg.

– Det vil kreve gode, tverrfaglige samarbeid for å komme til effektive løsninger for å hindre ytterligere klimaendringer og tap av biomangfold, sier Snøhetta-grunnlegger og arkitekt Kjetil Trædal Thorsen.

– Fortsetter vi å utvinne aluminium i den hastigheten vi har i dag, så er det et utsatt materiale. På samme måte som kobber, sink og en del andre materialer, så vil det på et tidspunkt ikke være så fryktelig mye er å hente ut av bakken. Da må vi tenke på hvordan vi skal resirkulere materialene. Min visjon er at aluminium skal gå i et lukket kretsløp, avslutter Kjetil.

Et genuint ønske om å produsere grønnere

Den andre bølgen, som vi nå er i, består av en større masse i vekst: Ikke bare enkeltaktører, men hele bransjer, industrier, forbrukerne selv og – ikke minst – styresmaktene. Resultatet er høyere krav til nye materialer og resirkulering av gamle, samt et genuint ønske om å produsere grønnere.

– Denne bølgen vil endre samfunnet vårt betraktelig, sier Jean-Marc.

Men han er utålmodig.

– Etter min mening skjer det ikke fort nok. Jeg vet at vi, sammen med andre selskaper, kan gjøre stor forskjell. Det unike med vår posisjon, er at vi kan bidra til å skape etterspørsel etter grønnere produkter. Her er resirkulert aluminium det perfekte eksempelet: Det kan gjenvinnes i det uendelige uten å miste sine kvaliteter. Det er en av få permanente materialer!

Liten gruppe Hydro arbeidere ikledd verneutstyr
Bølgen som vil endre samfunnet: Samarbeid mellom bransjer og aktører, og et genuint ønske om å produsere grønnere, vil ifølge Jean-Marc bidra til å nå målene om en mer bærekraftig byggebransje. Illustrasjonsfoto.

 

Spennende tider

Jean-Marc snakker med entusiasme. Det er spennende tider i både design- og byggebransjen. Sirkulærøkonomien, som for ikke lenge siden var et konseptuelt begrep, har fått fotfeste. Både i form av politikk, reglementer og krav, og hvordan vi fremover må både skape og bruke ressurser.

– Sirkulærøkonomi har blitt et håndgripelig begrep, og er tatt i bruk daglig på tvers av bransjer og industrier. Det betyr at man ikke lenger kan «grønnvaske» med fine ord. Bærekraft får stadig større substans og effekt.

Jean-Marc ser en klar endring i Europa. Spesielt i Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Storbritannia vedtok nylig lover for å stoppe sitt utslipp innen 2050. I Frankrike lanseres en ny bygningsregulering i 2021, som setter en helt ny standard for karbonavtrykk. Og i Danmark, Finland, Luxembourg og Nederland stimuleres sirkulærøkonomi – noe gründerne omfavner.

– Vi er godt på vei, men for å skape robuste, bærekraftige og fremtidsrettede samfunn, må samarbeid bli den nye normalen. Det er den eneste logiske løsningen for å møte fremtiden, sier Jean-Marc Moulin.

I Hydro tror vi lidenskapelig på en bærekraftig fremtid. I denne artikkelserien snakker vi med industriledere og fagpersoner. Her utforsker vi temaet «en bærekraftig byggindustri», og hvordan vi sammen kan skape fremtiden for bygg og anlegg ved hjelp av teknologiske nyvinninger.

balkong med grønne planterEn bærekraftig byggindustri circal badgeHydro resirkulert aluminium  Reduxa emblemHydro lavkarbon aluminium

Recommended for you