Skip to content
Kontorbygg med mye vegetasjon rundt, der folk slapper av i gresset.
Illustrasjon av Økern portal: DARK/Luxigon.

Å bygge grønnere er en (balanse)kunst

januar 02, 2020

Fremtidens bygg må være grønnere og mer bærekraftige. Det krever regelverk som stiller strenge krav på den ene siden, og kreative arkitekter som ikke lar seg vippe av pinnen på den andre.

Det pågår en revolusjon. En ganske materialistisk en. Med arkitekter, forskere, fagfolk og materialprodusenter som står på barrikadene for en grønnere fremtid. Revolusjonen handler om mulighetene som finnes i de ulike materialene som vi skal bygge med og bo i. Kan vi bruke materialer mer effektivt? Kan vi oppdage nye sammensetninger? Hvor stort karbonavtrykk har de ulike materialene? Hvor stor er tilgangen, nå og i fremtiden?

Det er det vi må finne ut.

Kontorbygg med vegetasjon på tak og området rundt
Kledd i resirkulert aluminium: Næringsbygget Økern Portal er det første store byggeprosjektet hvor resirkulert skrapaluminium utgjør fasadens hovedelement. Illustrasjon av Økern portal: DARK/Luxigon.

 

Konservativ og kreativ 

Det er mange som skal være med å forme fremtiden og bidra til at vi når bærekraftmålene som er satt av både FN og regjeringen. Byggebransjen er en av dem, og det er ingen liten aktør.

I 2017 nådde bransjen en økonomisk topp, som kapret 16 prosent av brutto nasjonalt produkt - alene. Med befolkningsvekst og økende press på byene, er byggebransjen helt essensiell å ha med på laget. Samtidig er det en konservativ bransje, bundet av regelverk og tekniske forskrifter. En bransje som ikke lar seg endre over natten.

Og midt oppi dette, mellom befolkningen, boliger og byggeplasser, står arkitekten. Den som skal balansere og navigere mellom regelverk og tekniske forskrifter, det funksjonelle og det vakre. 

Materialer på rett sted 

Bendik Manning
Positiv til tydeling merking: Arkitekt og professor ved NTNU, Bendik Manum.

En som er over gjennomsnittet opptatt av materialer, er Bendik Manum. Arkitekt og professor ved NTNU, Fakultet for arkitektur og design, Institutt for arkitektur og teknologi.

– Vi ser en stor interesse for bærekraftige materialer. Her har de fleste byggematerialer en rolle å spille, forklarer Bendik.

Tre er ifølge Bendik et opplagt materiale, da prosessen fra råmateriale til byggevare har lavt CO2-avtrykk, samtidig som det holder karbon ute av CO2 kretsløpet for en periode. Det forklarer hvorfor vi nå ser flere store byggeprosjekter i tre, men Bendik minner om at alle materialer som med gunstig energi- og CO2-avtrykk kan plasseres i et resirkuleringsløp, kommer til å ha et fortrinn fremover. 

– En ny måte å tenke på

Der tre er et åpenlyst materialvalg for bærekraftige bygg, er aluminium kanskje mer overraskende. I likhet med mange av sine arkitektkolleger, påpeker også Bendik at bauksittuttak (råmaterialet til malm, som blir til aluminium) er noe vi ikke kan holde på med i lengden. Brukt på gjennomtenkte måter, så har aluminium stort potensial for å inngå i et resirkuleringsløp, hvor aluminiumen fra bygg som rives ned, resirkuleres og blir til noe nytt. 

– Jo mer man tenker resirkulering, jo bedre. 

Traktor skuffer aluminiumskrap
Resirkulert aluminium: Der tre er et åpenlyst materialvalg for bærekraftige bygg, er aluminium kanskje mer overraskende.

 

Positiv til tydelig merking

Hvordan påvirker dette arkitektens rolle, en rolle som balanserer mellom regler og forskrifter, det kreative og nytenkende? Er det bra at materialer blir merket, slik som Hydros grønnere produktmerker, CIRCAL 75R og REDUXA 4.0?

Professoren er positiv til aktører som merker materialene sine, slik at det blir lettere å ta gode valg. 

– Det er smart å utvikle resirkuleringsprodukter som er tydelig merket. Det vil få en reell positiv effekt. Et regelverk som fremmer bærekraftige løsninger er også bra, men vi må unngå regler og kontrollsystemer som er utformet slik at de hindrer oppfinnsomme og gode løsninger.

– Dersom det utvikles resirkulert og resirkulerbart aluminium som pålitelige merkevarer, vil man kjøpe det selv om det er dyrere, tror Bendik. 

– Det er litt som stålkvaliteter og klassiske racersykler. Da jeg var yngre kunne du egentlig bare se etter «Reynolds» stempel på rammen for å vite at sykkelen var av god kvalitet. Noe i den retningen, tenker jeg er lurt, avslutter professoren.

I Hydro tror vi lidenskapelig på en bærekraftig fremtid. I denne artikkelserien snakker vi med industriledere og fagpersoner. Her utforsker vi temaet «en bærekraftig byggindustri», og hvordan vi sammen kan skape fremtiden for bygg og anlegg ved hjelp av teknologiske nyvinninger. 

Illustrasjon av Økern portal: DARK / Luxigon

balkong med grønne planterEn bærekraftig byggindustri circal badgeHydro resirkulert aluminium  Reduxa emblemHydro lavkarbon aluminium

Recommended for you