Skip to content
Jake2.jpg

Ekspertene: Jake Richardson

– Hydros eksperter kan løse kundenes utfordringer før de oppstår, men bare hvis vi er med fra starten av designprosessen. For oss, og for dem, ligger den største gevinsten i å starte samarbeidet tidlig, sier Jake Richardson, designingeniør i Hydro.

En ny måte å jobbe på 

Richardson har vært ansatt som designingeniør i Hydro i ni år, men dette er første gang han arbeider med valset aluminium og ekstruderinger. På grunn av Tom Dixons konseptuelle måte å jobbe på, måtte han bruke en ny samarbeidsmetode – på tvers av bransjer og ekspertise.   

– Jeg arbeider vanligvis med en strukturert tilnærming, med klare mål for alt fra pris til design og tidsbruk. Men Tom Dixon-prosjektet krevde en mer fleksibel arbeidsflyt. Noen ganger må du ha en plan for å få de resultatene du ønsker. Andre ganger må du frigjøre deg fra strenge retningslinjer for å skape noe helt spesielt, sier Richardson.     

Overvant utfordringene 

Som oftest arbeider han med store prosjekter, der hans rolle er å lede prosessen, gi råd om design og produksjon samt å innhente informasjon om materialene. I Tom Dixon-prosjektet ble alle disse ferdighetene satt på prøve.  

– Den største utfordringen var å finne noen som kunne presse stolens sete i én del. Vi måtte sørge for at den kunne tåle belastningen ved bruk, uten å bli deformert. Alle ekspertene våre måtte samarbeide for å løse dette problemet. Jeg er stolt over å kunne si at vi klarte det til slutt, sier han.  

Jake_action.jpg

Fremtiden til aluminium 

Nye industrier får øynene opp for aluminiumets mange positive kvaliteter. I den medisinske industrien kan lette og holdbare instrumenter i aluminium bidra til å forme helsetjenestenes fremtid. I offentlig transport bidrar et nytt, flytende aluminiumgulv til å redusere støy og vibrasjoner inne i tog slik at reisene blir mer komfortable.  

– Bransjen vår er i en veldig spennende utvikling. Vi arbeider med et bredt spekter av industrier og jeg kan se for meg at enhver bedrift, til en viss grad, kan bruke aluminium i sine produkter. Det er kanskje naivt å si at det vil fungere i en hvilken som helst design, men mulighetene er uendelige, utdyper han.     

Tidspunktet er avgjørende 

I dag definerer bærekraft hvordan bedrifter driver sin virksomhet og utvikler produkter. Aluminiumproduksjon har minst påvirkning på miljøet når Hydros eksperter kan samarbeide med kunden for å sikre at produktene blir resirkulerbare. Richardson oppfordrer designere og ingeniører som vurderer å bruke aluminium til å ta kontakt så tidlig som mulig i designprosessen.   

– Hvis kunden samarbeider med oss helt fra starten av, kan vi tilby bærekraftige løsninger til bedre priser, og vi kan gi råd basert på vår erfaring med andre bedrifter. Dette er sannsynligvis informasjon som kunden ikke kjenner til, og som i mange tilfeller vil avgjøre om prosjektet blir en suksess. 

Recommended for you