Skip to content
Power_lines_and_water_fall_

Grønnere innkjøp for en sirkulær økonomi

Det har betydning for klimaet hvor materialer kommer fra og hvordan de produseres. Vi kan gjøre lavkarbonsamfunnet mulig - her er hvordan.

john barry, hydro
John Barry, teknologileder, Hydro Energy

Med fullt fokus fra materialets opprinnelse, gjennom hele materialverdikjeden, inn i produktdesign- og bruksfasen, og til slutt i gjenbruks- og resirkuleringsfasen. 

European Green Deal ble kunngjort av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i desember 2019. Den satte et ambisiøst veikart mot en klimanøytral sirkulær økonomi. I mars 2020 vedtok EU-kommisjonen en ny handlingsplan for sirkulær økonomi. 

En ekte sirkulær økonomi vil transformere måten varer og materialer produseres på. Det er oppmuntrende at handlingsplanen inneholder klare fokusområder for flere viktige produkters verdikjeder, som batterier, kjøretøy, emballasje og konstruksjon. 

London taxi
London Electrical Vehicle Company bruker avanserte men lette aluminiumskomponenter for å forbedre den nye taxibilen uten utslipp. Foto: Hydro

 

Aluminium kan levere store bidrag for å lykkes med å transformere disse produktverdikjedene, og har allerede etablert sine sirkulære referanser - det er et varig materiale. 

Handlingsplanen for sirkulærøkonomi er omfattende. For at økonomi skal bli sirkulær, må man gå lenger enn å bare fokusere på «end of life»-gjenvinning og heller vurdere produktets hele livssyklus. Produktene må ikke bare utformes med de rette materialene, 
de må designes med de grønneste manifestasjonene av de rette materialene. 

Det er positivt at handlingsplanen vurderer å stille krav til produkters transparens. 

Nå, mer enn noen gang, må vi være tydelige med kunder og beslutningstakere om hvordan alt material er skapt forskjellig. Vi trenger et godt utviklet rammeverk for å avsløre sirkularitet og karbonavtrykk av materiale og produkter. Aluminium er ikke et unntak. 

Aluminiumsproduksjon er energi-intensiv og elektrisitet er den viktigste energibidragsyteren. Elektrisitet kan frembringes på mange forskjellige måter, alt fra kull til vind. Det er avgjørende å forstå at den legemliggjorte energien i aluminium ikke gjenspeiler det innlagte karbonet, da det avhenger av energikilden. 

Dette punktet er kanskje viktigere for aluminium enn noe annet masseprodusert metall. 

Power_lines_and_water_fall_
Selv om aluminium har gode egenskaper når det gjelder energieffektiv resirkulering, krever produksjon av primæraluminium mye energi. Ved å bruke fornybar kraft og moderne teknologi produserer vi aluminium på den reneste måten. Foto: Hydro

 

For hver kilo av produsert primæraluminium slippes det i gjennomsnitt 16,7 kilo CO2. Dette skyldes det store antallet globale produsenter som henter kraften fra kull, noe som resulterer i 20 kilo CO2 for hvert produserte kilo aluminium. Dette er tall fra verdensbasis. Europa er i en bedre posisjon. 

Likevel, per kilo konsumert aluminium i EU, er CO2 som slippes fremdeles nær 9 kilo. Kanskje mest bekymringsfullt for beslutningstakere, er aluminiumsprodusenter som er innstilt til å hente mer energi fra kull det kommende tiåret. Det finnes likevel industrielle unntak. 

Vi i Hydro er stolte over å være verdensledende innen produksjon av grønt primær og resirkulert aluminium. Vi leverer nå primæraluminium med en verdensledende 4 kilo CO2 som slippes ut per kilo aluminium. Dette er under halvparten av CO2-gjennomsnittet av aluminiumet som forbrukes i Europa i dag og mindre enn en fjerdedel av det globale gjennomsnittet. 

dam
Ved å bruke fornybar energi fra vann, vind og sol, kan vi produsere renere aluminium som aktivt reduserer karbonavtrykket per kg aluminium til mindre enn en fjerdedel av det globale gjennomsnittet. Foto: Hydro / Lise Bjelland

 

Videre støtter vår unike posisjon som et fullt integrert aluminiumselskap, vår bærekraft-agenda. Dette betyr at vi har direkte kontroll over verdikjeden. Enten når det gjelder gruvedrift av bauxitt, raffinering av aluminiumoksid, kraftproduksjon, energikilde, primæraluminium til ferdige produkter og resirkulering - karbonet er synlig og brukbart. 

Gjenvinn det godt, bruk det godt 

Hydro har blitt en global aktør for fornybar energi, og vi er en av de største leverandørene av fornybare kraftkjøpsavtaler (PPA). Vi produserer, skaffer og forbruker betydelige mengder elektrisitet til våre primære aluminiumsanlegg, valseverk og aluminiumoksidraffinaderier. I tillegg har vi tatt en bransjeledende posisjon i retning av energieffektivitet gjennom hele verdikjeden. 

Vannkraft 

Med vannkraft har vi levert bærekraftig industriell utvikling og økonomisk velstand i over 100 år. I dag er Hydro den største kraftforbrukeren og den privateide kraftprodusenten i Norge. 

hydro power plant
Vi har drifts- og eierinteresser i 26 vannkraftverk som leverer 10 TWh ren og fornybar energi årlig til aluminiumsproduksjonen vår. Avbildet er vannkraftstasjonen i Røldal-Suldal, Norge. Foto: Anders Vindegg / Hydro

 

Vi har drifts- og eierinteresser i 26 vannkraftverk som leverer 10 TWh ren og fornybar energi årlig til aluminiumsproduksjonen vår. Faktisk er i dag 100% av Hydros primære aluminiumsproduksjon i Norge basert på fornybar kraft. Vi bestemte oss for å utvide vår virksomhet i regioner i verden der vi kunne bruke kraft uten utslipp, som vannkraft og vindkraft. 

Vindkraft 

Hydro er verdensledende innen innkjøp av vindkraft til metallproduksjon. Dette gir betydelig støtte til den europeiske vindkraft-industrien. I 2016 ble vi enige om å hente kraft fra det som den gang var det største vindkraftprosjektet på land i Europa. I 2017 signerte vi den største bedriftens vindkraftkontrakt, eller PPA, i verden. I 2018 signerte vi verdens lengste avtale om innkjøp av vindkraft, som leverer fornybar energi til Hydro gjennom 2050. 

Utover grønnere aluminium har disse store og langsiktige innkjøpsavtalene mange økonomiske fordeler for den bredere fornybare industrien. 

Vindkraft
Hydro er verdensledende innen innkjøp av vindkraft til metallproduksjon. I 2020 begynner vi også å drive Tonstad, en av Norges største vindparker. Her vil vi kjøpe alle volumer som produsert, balansere og optimalisere produksjonen mot vår egen vannkraftproduksjon frem til 2045. Foto: Hydro / Marius Motrøen

 

Utenom større ordninger for statlig støtte som auksjoner av fornybar energi, er industriell kraftforsyning den viktigste muligheten for fornybare prosjekter på bruksskala. Vi ser på det som en vinn-vinn-situasjon. Faktisk gir industriell kraftforsyning inntektsstabilisering for vindutvikling som ellers ville bli utsatt for det usikre markedet for kjøpekraft. 

Forutsigbare inntekter fra store kredittverdige organisasjoner som Hydro reduserer finansieringskostnadene betydelig for denne kapitalintensive fornybare utviklingen. Disse vindkraftutbyggingene støtter deretter regional modning av rammer for fornybar energi og utvidelse av forsyningskjeder. 

Ved utgangen av 2018 var Norsk Hydro den fjerde største kjøperen av fornybar kraft i verden og den største i Europa. 

Energieffektivitet 

Den reneste energien er energien du ikke bruker. Langs Hydros verdikjede i aluminium er vi verdensledende innen energieffektivitet. Hydros aluminiumoksidraffinering er blant de mest energieffektive i bransjen, og i smelteverkene våre implementerer vi banebrytende energieffektivitetsteknologi. Smelteverksteknologien vår muliggjør aluminiumproduksjon som er 10-14% mer effektiv enn jevnaldrende i industrien. Globalt har ingen i bransjen ennå klart å produsere aluminium med så lavt energiforbruk og høy produktivitet som Hydro gjør i dag. 

Hydro Karmøy
På Karmøy-anlegget vårt på Vest-Norge har vi brukt fornybar energi for å hjelpe aluminiumsproduksjonen siden den ble bygget i 1963. Strømforsyningen kommer fra fornybare PPA-er eller Hydros vannkraftproduksjon, som er nærliggende Røldal- Suldal. Foto: Hydro / Jostein Viestad

Mye gjort - men mer å gjøre 

Med rekordmange innkjøp av fornybar energi, gjenvinningsinfrastruktur og energieffektivitetsteknologi i verdensklasse i hele verdikjeden vår, er Hydro godt posisjonert til å være en del av den klimanøytrale europeiske sirkulærøkonomien. 

solar panels
Nylig har Hydro økt ambisjonene innen fornybar energi, inkludert vind-, sol- og batterilagring, for å gi ren og fornybar energi til selskapets aluminiumsproduksjon. Foto: Getty / iStock

Mot 2030 vil vi styrke og bygge videre på denne posisjonen. Bærekraft er ikke en del av strategien vår; det er vår strategi. 

Vi har en ambisjon om å redusere CO2-utslippene med 30% innen 2030. Vi vil gjøre dette ved å målrette alle ledd i verdikjeden, gjennom fortsatt grønt innkjøp og ny grønnere produksjon. 

Det er et klart mål - aluminium med et maksimalt karbonavtrykk på 2 kilo per kilo aluminium. Den samme resirkulerbarheten og holdbarheten i livssyklusen, men et fundamentalt annet nivå av karbon enn gjennomsnittet i Europa. 

Hydro har utviklet lavkarbonsertifiserte aluminiumprodukter som er klare til å distribueres i økonomien og samfunnet, i samarbeid med designere og arkitekter. For å få til dette, er det viktig at en riktig bærekraftig produktpolitisk ramme er på plass.

Hvordan muliggjøre en sirkulær økonomi for Europa

Vi gleder oss over at EU-kommisjonen vil samarbeide tett med interessenter i viktige verdikjeder, og vi er enige i handlingsplanens gjentatte transparensprinsipp.

Vi trenger et godt utviklet rammeverk for å fremme sirkularitet og karbonavtrykk av materiale og produkter. Nå, mer enn noen gang, må vi være tydelige og åpne med kunder og beslutningstakere om at ikke alle materialer er skapt like. Aluminium er ikke noe unntak.

Sammen kan vi skape rammebetingelser for å muliggjøre en grønnere sirkulær økonomi for Europa.

Recommended for you