Skip to content
Restart-team working on resuming production at the Hydro Husnes B-line

Hydro Husnes tilbake for fullt for å levere attraktiv lavkarbonaluminium verden over

juni 04, 2021

Med gjenåpningen av Hydro Husnes dobles produksjonen av attraktiv norsk aluminium produsert på fornybar energi – og med det over 100 nye arbeidsplasser.

I juni 2021 er Hydro Husnes tilbake i full kapasitet – mer enn 10 år etter at en av to produksjonslinjer ble stengt som følge av finanskrisen. Med dette er Hydros aluminiumverk i Kvinnherad kommune på god vei tilbake til full kapasitet, etter å ha gått for halv maskin siden 2009. 

Tilbake i full produksjon går Hydro Husnes fra å produsere 95 000 tonn aluminium årlig via A-hallen, til om lag 195 000 tonn når alle de 200 elektrolysecellene i den kilometerlange B-hallen er restartet. 

– Det er svært gledelig at det endelig produseres aluminium i B-hallen igjen. Verden får tilgang på mer fornybarbasert og evig resirkulerbar aluminium, og med teknologioppgraderingene som er implementert kan vi produsere og levere på en mer effektiv, lønnsom og bærekraftig måte, sier konsernsjef i Hydro Hilde Merete Aasheim. 

Aasheim forklarer at restarten av B-hallen er basert på en kombinasjon av økt etterspørsel etter aluminium og forventninger om at Norge fortsetter å benytte EUs retningslinjer for kompensasjon av indirekte CO2-kostnader for perioden 2021-2030. 

– Vi er glade for at det legges til rette for fortsatt produksjon av lavkarbonaluminium i Norge for et verdensmarked som stadig etterspør mer av våre produkter. Aluminium er på EUs liste over råvarer som skal bidra til «Green Deal» med målsetning om å gjøre Europa klimanøytralt i 2050. Vår norske aluminiumproduksjon er basert på vann- og vindkraft og har blant verdens laveste karbonfotavtrykk – dermed utgjør vi en viktig brikke i Europas 2050-mål, sier hun. 

Nærmere 100 nye arbeidsplasser 

Eivind Kallevik, konserndirektør for Hydros forretningsområdet Primærmetall, er fornøyd med at oppstarten er i gang – og at den har positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. 

– Dette er en milepæl. Restarten av B-hallen på Hydro Husnes har ikke bare stor betydning for Hydro, men også for lokalsamfunnet i Kvinnherad. Vi har investert 1,5 milliarder kroner i oppgraderinger og produksjonslinjen er i verdensklasse når det gjelder klima, miljø og drift. I tillegg til å doble produksjonen av aluminium basert på fornybar energi, bidrar restarten av B-hallen til nærmere hundre nye arbeidsplasser, sier Kallevik. 

Her kan du se reaksjonene i lokalsamfunnet da det ble bestemt at B-hallen skulle restartes: 

Les mer om  Hydro Husnes  

Les mer om menneskene som jobber på Husnes:

Recommended for you