Skip to content
Thomas Nordby Lundh

Møt Thomas: “Læring fra dag én i Hydro”

Thomas Nordby Lundh (32) jobber som intern i Hydros HR-avdeling, og har et råd til deg: – Hvis du ønsker å være del av en global familie hvor du får god opplæring og utviklingsmuligheter, kan Hydro være et godt valg.

Fra

Fredrikstad – men har bodd i Oslo de siste ti årene.

Utdannelse

Jeg har en bachelorgrad i HR og ledelse, og studerer for tiden til en master i ledelse og organisasjonspsykologi.

Stilling og arbeidssted i Hydro

HR-intern i Hydros konsernstab for organisasjon og ledelse

Thomas Nordby Lundh enjoys chicken wings

Arbeidsoppgaver

Jeg jobber på to prosjekter: Det ene er Hydros arbeidsgiverprofil når det gjelder kritisk kompetanse i framtiden. Det andre prosjektet handler om hvordan vi tar imot nyansatte, særlig ledere, for å få dem raskere i gang i sin nye jobb.

Liker

Jeg liker at folk i Hydro er så sjenerøse med sin tid og verdsetter de ulike perspektivene andre kan bidra med.

Jeg setter stor pris på å lære om de ulike sidene ved Hydros HR-avdeling, og hvordan de støtter opp om selskapets medarbeidere og strategi.

Hydro er et veletablert selskap, noe som betyr at mange flinke og erfarne folk har lagt ned stor arbeidsinnsats i det som er dagens praksis. Det gjør det utfordrende for meg å finne ut hvordan jeg kan bidra på en måte som styrker dagens praksis, og ikke bare finner opp hjulet på nytt.

Jeg liker denne typen utfordring, og mine kolleger her har vært veldig åpne for nye tanker og oppmuntrer oss til å utfordre måten ting gjøres på i dag.

Sosialt

Det er mer sosialt enn jeg hadde forventet. De satte opp introduksjonsmøter med folk både i teamet mitt og knyttet til den rollen jeg har, slik at jeg skulle bli bedre kjent med dem personlig. Jeg har også en fadder, og vi har ukentlige lunsjtreff med andre interns. Dette gjorde at jeg følte meg veldig velkommen, og at jeg har den støtten jeg trenger til de utfordrende oppgavene de gir oss her.

Utvikling

Teorien på studiene mine kan være ganske abstrakt. Jeg synes det var fint å være intern i et annet flernasjonalt selskap i løpet av bachelorstudiet, og jeg føler jeg nå lærer like mye – om ikke mer – fra dag én her i Hydro.

Hydro er en stor og kompleks organisasjon, men de har likevel klart å organisere prosessene sine på en veldig god måte.

Siden jeg er del av konsernets HR-avdeling, får jeg bruke min erfaring og teoretiske kunnskap på konkrete HR-prosesser.

Jeg tror denne typen utfordring i stor grad bidrar til min faglige utvikling.

Mål

Gjennom tidligere jobb som fengselsbetjent har jeg også fått erfaring med og stor interesse for filosofi, sosialpsykologi og utvikling av mennesker.

En utfordring for mange som skal ut i samfunnet etter et fengselsopphold er at de faller tilbake til gamle vaner når de returnerer til sitt gamle miljø. Selv om det ikke er det samme med deltakere i et lederutviklingsprogram, tror jeg de kan stå overfor lignende utfordringer: Personlig utvikling i et program lar seg ikke nødvendigvis overføre til det daglige arbeidet.

Jeg ønsker å gå nærmere inn på dette, og se på hvordan man kan oppnå personlig utvikling på en mer effektiv måte.

Hva er din anbefaling til de som vurderer å søke jobb hos Hydro?

Vurder Hydros attraktivitet som arbeidsgiver. Hvis du ønsker å være del av en global familie hvor du får god opplæring og utviklingsmuligheter, kan Hydro være et godt valg.

Recommended for you