Skip to content
Paragominas bauxite mine in Brazil

Vellykket nytt konsept for avgangsmasse i full drift

Hydros nye metode for lagring av avgangsmasse fra Paragominas-gruven i Brasil har vist seg å være en mer bærekraftig løsning, og støtter opp under bærekraftsmål om å beskytte biologisk mangfold og redusere miljøfotavtrykk.

Metoden, som kalles "Tailings Dry Backfill", tilbakefører restene etter bearbeiding av bauksitten til områdene som allerede er utvunnet.

Hydro Paragominas har to damsystemer for lagring av bauksittavfall. Begge systemene bruker en metode for deponering av avgangsmasse som er basert på vekslende drift av reservoarene, slik at avgangsmassen kan tørke ut i hvert reservoar gjennom en kombinasjon av drenering og fordamping, noe som fører til avgangsmasse med minst 60 prosent fast innhold.

Se video om hvordan det fungerer:

Siden høsten 2021 har metoden Tailings Dry Backfill vært i full drift ved Hydros bauksittgruve i Paragominas. Metoden som gjør det mulig å tilbakeføre avgangsmassen til områder som allerede er utvunnet gir en mer bærekraftig gruvevirksomhet. Hydro har investert om lag 30 millioner brasilianske real (BRL) i testfasen.

Tidligere ble det bygget deponiområder, såkalte “tailings ponds,” der vannet kunne fjernes og restene deretter lagres i stabler. Med den nye metoden er dette ikke nødvendig, noe som fjerner behovet for å etablere nye, permanente deponier.

– Hydro har forpliktet seg til å drive en bærekraftig virksomhet i aluminiumindustrien, og bærekraftig gruvevirksomhet er et sentralt element for at vi skal nå dette målet, sier John Thuestad, konserndirektør og leder for forretningsområdet Hydro Bauxite & Alumina.

– Dette er et viktig framskritt når det gjelder bærekraft i bransjen. Det gir større driftssikkerhet og økonomiske fordeler, samtidig som det er et svar på bransjens utfordring knyttet til lavere klimapåvirkning.

Både selskapet og ulike miljømyndigheter har fulgt nøye med på alle stadier i prosjektet, som følger de tekniske standardene til det nasjonale miljørådet Conama.

Teknologi som reduserer miljøpåvirkningen

Den nye teknologien gjør at inert avgangsmasse fra gruvedriften kan tilbakeføres til åpne og ferdig utvunnede gruver før rehabilitering, i stedet for lagring i egne, permanente deponier. Etter at avgangsmassen er tørket i et midlertidig deponi i 60 dager, blir den tilbakeført til gruvene, før området rehabiliteres og gjenplantes. Dette vil redusere miljøpåvirkningen fra gruvedriften ytterligere og også øke driftssikkerheten. Avgangsmassen fra utvinning av bauksitt er kjemisk og fysisk sett ganske lik den massen som ble fjernet i forbindelse med utvinningsprosessen. 

Hydro utførte tekniske studier og detaljert planlegging før metoden ble testet i Paragominas. Deretter startet selskapet testing i felt i juli 2019, etter å ha mottatt godkjenning fra miljømyndighetene.

Testene er utført til ulike årstider under nøye tilsyn av prosjektets tekniske team, og det sendes jevnlig detaljerte rapporter til miljømyndighetene. Resultatene er positive med tanke på miljøet og driftssikkerheten, og innenfor kostnadsbudsjettet.

Rehabilitering av gruveområder

Hydro Paragominas er opptatt av å bruke beste miljøpraksis og hele tiden investere i rehabilitering av de utvunnede gruveområdene. Ved gjenoppretting av disse områdene blir den opprinnelige formen på jorden gjenskapt med tilførsel av organisk materiale. Deretter blir landområdet klargjort for planting av frø som vil gjenopprette vegetasjonen.

Frø og planter danner grunnlaget for arbeidet med rehabilitering av skog ved bauksittgruven i Paragominas.
Frø og planter danner grunnlaget for arbeidet med rehabilitering av skog ved bauksittgruven i Paragominas. (Foto: Hydro)

Siden gjenplantingsprogrammet ble startet opp i 2009 har Hydro Paragominas jobbet med 2,300 hektar i gjenopprettingsprosessen. I gjennomsnitt blir det hvert år produsert 200.000 planter av lokale arter på en planteskole ved Hydro Paragominas. I tillegg bruker vi også naturlig foryngelse i rehabiliteringsarbeidet.

For å forbedre rehabiliteringsprosessen deltar Hydro i forskningskonsortiet BRC (Brazil-Norway Biodiversity Resercah Consortium), der forskere fra Federal University of Pará (UFPA), Federal Rural University of the Amazon (UFRA), Emílio Goeldi Museum, Universitetet i Oslo (UIO) og fagfolk fra Hydro i Brasil jobber sammen for å finne de beste alternativene for gjenplanting og overvåking av gruveområdene. 

Hydro Paragominas har to damsystemer for lagring av bauksittavfall. Begge systemene bruker en metode for deponering av avgangsmasse som er basert på vekslende drift av reservoarene, slik at avgangsmassen kan tørke ut i hvert reservoar gjennom en kombinasjon av drenering og fordamping, noe som fører til avgangsmasse med minst 60 % fast innhold.

Recommended for you