Skip to content
Lærling Hydro Sunndal

Ramez Sakhidad, Hydro Sunndal

februar 13, 2019

«Vi må ta en forprøve for å sjekke om legeringen i ovnen er som den skal være». Ramez har kledd seg opp i reneste astronaut-utstyr for den neste oppgaven han skal utføre. Det er ingen spøk å håndtere en ovn med temperatur på opptil 750 grader Celsius.

  • Navn: Ramez Sakhidad
  • Utdannelse: Kjemiprosessfaget

«I ovnen tilsetter vi små mengder av andre metaller til aluminiumet, for at metallet skal få de egenskapene og den kvaliteten som kunden ønsker seg. Da må vi følge prosessen nøye. Forprøven viser om forholdet mellom tilsetningen av metaller er riktig. Det tar ca 4-5 minutter å få svar, etter at vi har sendt prøven til laben. Temperaturen i ovnen følger vi også nøye med på. Den må alltid holde en viss temperatur. Er den for varm, tilfører vi kaldmetall. Er den for kald, øker vi temperaturen på ovnen gradvis, over tid.»

Til tross for at Ramez kom til Norge fra Afghanistan for bare fem år siden, snakker han forbausende godt norsk. Han har rukket å få skikkelig dialektuttale på enkelte ord og uttrykk. Han flirer bredt når det påpekes.

Æ veit ikkje sjøl, svarer han på bred Sunndalsdialekt.

Lærling Hydro Sunndal

Ramez forklarer at arbeidsoppgavene i støperiet i hovedsak er delt i fire. Han har bare rukket å få opplæring innen to av oppgavene så langt. «Først jobbet jeg med metalldeling» forteller han.

«Ved fluksestasjonen tar vi imot den flytende aluminiumen som kommer fra elektrolysen og sørger for å fjerne urenheter og gasser fra metallet. Når denne prosessen er ferdig er aluminumet klar for å bringes videre over til støpeovnene». Han peker og forklarer.

Vi har totalt ni ovner på støperiet, hvor vi støper to typer aluminiumsprodukter, enten PFA eller pressbolt. Hva kundene velger av disse to beror på hva de skal brukes til i etterkant.

Lærling Hydro Sunndal

Ramez fortsetter omvisningen på støperiet. 

«Nå er vi tilbake hvor vi tok forprøven tidligere i dag. Det er her jeg bruker tiden min nå» sier han og peker på området rundt støpovnene. «Jeg er ovnsbas». Han er tydelig stolt over alt han har lært til nå. 

«Det neste jeg skal få opplæring i er støpingen av pressbolt. Det gleder jeg meg til. Det blir enda noe nytt å lære. Til slutt skal jeg jobbe der vi sjekker og kontrollerer de ferdigstøpte pressboltene, og deler de opp i riktig lengde. Etter det er jeg klar for å ta fagbrevet. Det skal gå bra.»

Hvordan er det å komme helt fremmed til et nytt sted for å jobbe?

«Det har vært litt spesielt for meg. Det er vanskelig å lære seg et helt nytt språk» forteller Ramez. «Men jeg har blitt veldig godt mottatt og jeg har fått all den hjelpen jeg trenger. Jeg trives veldig godt her. Jeg klarer ikke å bestemme meg for hvilke av arbeidsoppgavene som jeg liker best å jobbe med.

Jeg liker alt, sier han og flirer fornøyd. Det er veldig bra å ha fagbrev fra Hydro. Her er alle velkomne.

Recommended for you