Skip to content
_SCA8958 (1).jpg

Svanemerket godkjenner Hydro CIRCAL

By Asle Forsbak, Marketing & Communication Manager
mai 20, 2021

Det nordiske miljømerke Svanemerket stiller strenge miljøkrav til produkter for at forbrukeren skal kunne ta gode, informerte valg i butikken. Hydro CIRCAL innfrir kravene til utemøbler, lekeapparater og parkutstyr og gjør det enkelt å velge resirkulert aluminium.

ASLE FORSBAK nov17.jpg

Av Asle Forsbak, Marketing & Communication Manager

Med økt fokus på bærekraft i et livssyklusperspektiv trenger vi produkter og materialer som forsaker mindre utslipp av klimagasser og egner seg bedre til sirkulærøkonomien. Den nordiske merkeordningen Svanemerket hjelper innkjøpere til å velge materialer som er målbart bedre for miljøet.

Svanemerket stiller strenge miljøkrav til utemøbler, lekeapparater og parkutstyr. Ett av disse kravene er at 75% av alt stål og aluminium som anvendes må være resirkulert eller komme fra produksjon med lave klimagassutslipp.

Hydro CIRCAL resirkulert aluminium innfrir alle miljøkrav fra Svanemerket. Dette gjelder både krav til utslipp og bruk av resirkulert innhold i komponenter av aluminium, samt Aluminium Stewardship Initiative-sertifiserte (ASI) leverandører. Hydro CIRCAL er derfor det enkleste og beste valget når du skal bruke aluminium i ditt Svanemerke-sertifiserte produkt.

Les mer om Svanemerkets kriterier for utemøbler, lekeapparater og parkutstyr her.

Bruk avfallshierarkiet som rettesnor

Som innkjøper kan du gjøre en viktig forskjell og bidra til den sirkulære økonomien. Avfallshierarkiet er et nyttig verktøy som hjelper innkjøpere til å forebygge avfall, redusere miljøbelastning og øke ressurseffektiviteten. Målet med verktøyet er å redusere mengden ressurser som forsvinner ut av kretsløpet.

Velger du sertifisert aluminium fra Hydro så kan vi sørge for at det blir lettere å møte kriterier til offentlig anskaffelse og vinne anbudsrunder der bærekraft og miljø er et viktig kriteria for valg av leverandør.

Recommended for you