Skip to content

Organisasjon

Hydro er registrert i Norge, og konsernets styringsstruktur bygger på norsk selskapslovgivning. Hydro følger for øvrig de kravene som gjelder i land der Hydro-aksjen er notert, og vurderer løpende styringsstandarder som kan bidra til å bygge opp om selskapets utvikling.