Skip to content

Bedriftsforsamlingen

18 medlemmer. 12 velges av generalforsamlingen og seks av og blant konsernets ansatte i Norge.

 I henhold til norsk lov skal bedriftsforsamlingen

  • velge styre og fastsette styremedlemmenes godtgjørelse
  • innstille til valg av ny ekstern revisor overfor generalforsamlingen
  • på grunnlag av anbefaling fra styret treffe avgjørelser i saker som gjelder investeringer av betydelig størrelse i forhold til Hydros ressurser, og når nedleggelser vil føre til større endringer for arbeidsstyrken
  • avgi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag
    til årsregnskap og aksjeutbytte