Skip to content

Generalforsamlingen

Selskapets aksjonærer utøver full myndighet gjennom generalforsamlingen.

Aksjonærer som er registrert i VPS (Verdipapirsentralen) kan stemme ved å møte selv eller ved bruk av fullmektig. Innkallingene sendes til aksjonærene direkte eller til aksjonærenes depotbank.

Generalforsamlingen

  • velger aksjonærenes representanter i bedriftsforsamlingen
  • utpeker ekstern revisor og fastsetter revisjonshonorar
  • godkjenner årsregnskap og årsrapport i henhold til norske krav samt utbytte etter forslag fra styret og anbefaling fra bedriftsforsamlingen
  • velger nominasjonskomiteen og vedtar deres kompensasjon
  • behandler andre saker som er oppført på innkallingen til generalforsamlingen
  • vedtar kompensasjon av bedriftsforsamlingen

Aksjonærene kan, inntil 28 dager før ordinær generalforsamling, be om at forslag til vedtak legges fram for generalforsamlingen, eller at punkter settes på dagsordenen.