Skip to content

Kompensasjonsutvalget

Består av tre av styrets ni medlemmer. Komiteen vurderer prestasjonene til og foreslår for styret konsernsjefens kompensasjon.

Komiteen bistår også i å vurdere kompensasjonen av øvrige medlemmer av konsernledelsen og i å fastsette prestasjonsfremmende virkemidler for ledelsen.