Skip to content

Konsernsjefen og konsernledelsen

Konsernsjefen utgjør i henhold til norsk aksjeselskapslovgivning et formelt selskapsorgan og er ansvarlig for den daglige ledelsen av selskapet.

Funksjons- og ansvarsfordelingen mellom konsernsjefen og styret er definert i styreinstruksen. Denne fastsettes av styret.

Konsernledelsen har et kollektivt ansvar for å fremme Hydros mål og sikre selskapets eiendeler, organisasjon og omdømme. Konsernledelsens medlemmer er samtidig konserndirektører med ansvar for de respektive forretningsområdene, finans og økonomi samt ledelse og kultur.

Ingen medlemmer i Hydros styre eller konsernledelse har familiære relasjoner til andre styremedlemmer eller medlemmer av konsernledelsen.