Skip to content

Styret

I henhold til norsk lov er styret ansvarlig for den overordnede styringen av selskapet.

I henhold til norsk lov er styret ansvarlig for den overordnede styringen av selskapet, for å sikre at hensiktsmessige styrings og kontrollsystemer er på plass, og for å overvåke den daglige ledelsen som utføres av konsernsjefen.

Alle aksjonærvalgte medlemmer er eksterne. Ingen medlemmer valgt av de ansatte tilhører selskapets ledelse. De ansattes representanter i styret har ingen annen kontraktsfestet avtale med selskapet utover sine arbeidskontrakter, men er underlagt sine plikter som styremedlemmer.