Skip to content

Valgkomiteen

Valgkomiteen skal bestå av minimum tre og maksimum fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.

Komiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens leder og minst ett annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for to år ad gangen.

Komiteen nominerer kandidater til styret og bedriftsforsamlingen, og foreslår godtgjørelse til styret, styrets underkomiteer og bedriftsforsamlingen.

Medlemmer

Terje R. Venold, komiteleder (1950) er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han er selvstendig næringsdrivende. Han arbeidet i Veidekke ASA fra 1981 til 2013, fra 1989 som konsernsjef. Venold har også erfaring fra Norsk Data og Blystad Gruppen.

Venold er styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Sporveien AS og medlem av bedriftsforsamlingen i Equinor ASA. Venold har blant annet vært styreleder på Handelshøyskolen BI og AksjeNorge, styremedlem i Ahlsell AB, Dyno Industrier ASA og Stormbull AS samt leder av representantskapet og valgkomiteen i Storebrand ASA og leder av valgkomiteen i Borregaard ASA.

Morten Strømgren (1973) er utdannet sivilingeniør fra Industriell økonomi ved NTNU (1998) og har også en Executive MBA i finans fra NHH (2011). Han har arbeidserfaring fra blant annet rådgivningsselskapet Arkwright og Fornyings- og administrasjonsdepartementet samt valgkomitéerfaring fra Cermaq ASA og Kongsberg Gruppen ASA. Siden 2007 har Strømgren vært avdelingsdirektør i eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Nils Bastiansen (født 1960) er direktør for aksjer i Folketrygdfondet hvor han har arbeidet siden 1995. Han har tidligere jobbet som aksjemegler i Unibank Securities i København og i DNB Fonds i Oslo. Nils Bastiansen er utdannet handelsøkonom ved Handelsakademiet i Oslo og er siviløkonom og Master of International Management fra American Graduate School og International Management, Arizona. Han er også autorisert finansanalytiker med en Master of Business Administration i finans fra Norges Handelshøyskole.

Berit Ledel Henriksen (1953) har en bachelorgrad (Bachelor of Science) i biologi og matematikk fra Dalhousie University, Halifax, Canada og en master i Business Administration fra University of Western Ontario, Canada. Hun har arbeidserfaring fra energi, shipping og bank. Henriksen er for tiden styremedlem i selskaper som Ferd Holding AS, Scorpio Bulkers Inc., Hemsingfestivalen AS, Dextra Musica AS, NORAM og sitter også i valgkomiteen til Equinor ASA.