Skip to content

Hydro – aluminium- og energiselskapet 

Hydro er et ledende industriselskap som bygger virksomheter og partnerskap for en mer bærekraftig fremtid. Vi utvikler bransjer som betyr noe for mennesker og samfunn. 

Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter og skapt trygge arbeidsplasser for våre 31 000 ansatte ved flere enn 140 verk i 40 land. 

I dag eier og driver vi ulike virksomheter og har investeringer med basis i bærekraftige næringer. Hydro er gjennom sine virksomheter til stede i en rekke markedssegmenter for aluminium, energi, metallgjenvinning, fornybar energi og batterier, som gir oss unik innsikt, kunnskap og kompetanse.  

Hydro skal være ledende i arbeidet med å skape en mer bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter.