Skip to content

1900 - 1917

Verden er i endring. Den industrielle revolusjon og tilflyttingen til byene fører til at stadig flere mennesker må kjøpe mat. Bøndene greier ikke å produsere nok. Sultkatastrofer truer. Ingeniøren Sam Eyde og forskeren Kristian Birkeland møtes første gang i 1903. De finner svaret store deler av verden venter på: en metode for å framstille gjødsel industrielt. Grunnlaget for Norsk Hydro er lagt.