Skip to content

Samarbeidet med Qatar kan best forklares med ønsket om å foredle egne naturressurser før de eksporteres. Hydros daværende generaldirektør Johan B. Holte bidro sterkt til at Hydro kom inn som samarbeidspartner i det som ble Qatars første industrietablering med utgangspunkt i prosessering av naturgass.

Ønsket om industrireising  har gitt grunnlag for flere samarbeidsprosjekter med Hydro. Råstoffet for fabrikkene er naturgass som blir produsert sammen med råolje. I stedet for å brenne gassen, kunne den nå tas i bruk til framstilling av ammoniakk, som i sin tur inngår i produksjon av urea, den vanligste form for nitrogengjødsel.

Den første ammoniakkproduksjonen i Qatar kom i gang ved utgangen av 1973, og det påfølgende året ble det satt i gang produksjon av urea. Etter en vellykket start, ble det snart fattet beslutning om å doble kapasiteten for produksjon av ammoniakk. Seinere fulgte nye utvidelser, og Hydro har hver gang gått inn som partner i prosjektene.

Størst i Midtøsten

I dag er Qatar Fertiliser Company (Qafco) den største produsenten av mineralgjødsel i Midtøsten. Ved Qafcos produksjonsanlegg i Mesaieed, 40 kilometer sør for hovedstaden Doha, er urea-produksjonen i dag ca. 800.000 tonn/år granulert vare og 900.000 tonn/år prillet vare. Ammoniakk-produksjonen er ca. 1.4 millioner tonn/år. Råstoffet er i dag hovedsakelig gass fra et rent gass-felt (North Dome).

Ved Qafco-4 - den foreløpige siste utbyggingen av gjødselanleggene - skal produksjonen etter planen komme i gang i 2004. Volumene vil da kunne øke ytterligere.

Selskapets produkter blir i hovedsak sendt til markeder i Asia, men Qafco har også begynt å skipe til Australia, USA og Argentina.

Også med i petrokjemi

Hydro er med som 30-prosent deleier i Qatar Vinyl Company, som med assistanse fra Hydro kunne ta i bruk et nytt produksjonsanlegg for blant annet etylendiklorid og vinylkloridmonomer i 2001.

For Hydro har engasjementet i Qatar hele tiden vært sett på som en viktig tilvekst. Det har bidratt til Hydros internasjonalisering og har vært riktig i lys av en langsiktig strategi som sikter inn mot å engasjere seg i energirike områder - og det har vært en viktig arena for å vinne erfaring, teknisk og kommersielt.

På skolebenken i Qatar

Da beslutningen først var tatt om å gå inn i det første samarbeidsprosjektet i Qatar, må en kunne si at Hydro valgte å gjøre det grundig. Ingeniørene som ble rekruttert til jobber der, skulle ikke bare ta med koner og barn - de skulle også kunne sende barna til en norsk skole.

Den 6. oktober 1971 landet et charterfly fra Braathens i Doha i Qatar med 21 voksne og 26 barn om bord. Starten på Hydros engasjement Qafco ble også starten for «Qafco Norwegian School» i Umm Said, litt sør for hovedstaden Doha.

Siden den gang har nærmere 1.000 Hydro-familier vært bosatt i Qatar. Det har ikke vært uvanlig at enkelte familier har hatt to perioder i Qatar. På slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet var det rundt 100 elever ved skolen i Umm Said. I de senere årene har tallet ligget rundt 30 elever. I tillegg til skoleelevene får også fem-seksåringer et ordinært førskoletilbud, og de mindre ungene går i barnehage.

1969: Gjødsel i ørkensand 1969: Ekofisk serveres på juletallerken 1967: En leder med visjoner og handlekraft 1966: De fant tonen og formet en foregangsbedrift 1963: Da fiskerne gikk på land 1950: Metallet er magnesium, bilen er bobla 1947: Årdal: Tidenes lengste tunnel – med lys i den andre enden 1946: Gjenreising og store investeringer