Skip to content

2006 - 2017

2007 ble Hydros olje- og gassvirksomheter skilt ut og slått sammen med Statoil. Tre år tidligere var gjødselvirksomheten blitt børsnotert som eget selskap – Yara International. Hydro sto igjen som et globalt aluminiumselskap med egen vannkraftproduksjon. Fire år senere ble omfattende aktiviteter overtatt i Brasil innenfor utvinning av bauksitt og raffinering av alumina. Det sikret tilgang til råvarer til Hydros globale metallproduksjon. I 2013 ble selskapets verdens­om­spennende system for framstilling av ekstruderte aluminiumprodukter slått sammen med den største konkurrenten Sapa. Hydro eier 50 prosent av dette selskapet, som er verdens ledende produsent av aluminiumprofiler blant annet til bygg og transport.