Skip to content

For mange av de 23 000 ansatte i forretningsområdet som nå heter Extruded Solutions, var veien fra Sapa til Hydro kort. Ekstruderingsvirksomheten besto fra 2013 til oktober 2017 av det opprinnelig svenske selskapet Sapa og det som tidligere hadde vært Hydros Extrusion-virksomhet. Gjennom mange år var nettopp Sapa og Hydro de to internasjonalt ledende aktørene innenfor aluminiumprofiler og -systemer. Med over 100 produksjonsanlegg som betjener regionale markeder i alle deler av verden skal de under Hydro-paraplyen yte sine kunder enda bedre service, med enda større vekt på produktutvikling og enda grønnere løsninger, integrert i verdens ledende aluminium-miljø.

Hydros historie går tilbake til 1905, da selskapet startet utbyggingen i Telemark av det som den gang ble Europas største vannkraftverk. Formålet var den første vellykkede produksjon av nitrogengjødsel for å fø en voksende befolkning. Mer enn 100 år etter brukes den samme vannkraften til produksjon av aluminium, fra 2017 også ved verdens mest energieffektive pilotanlegg for aluminiumproduksjon på Karmøy.

Full konsentrasjon

Etter at konglomeratet Norsk Hydro ASA i 2004 hadde børsnotert den opprinnelige gjødselvirksomheten (Yara) og i 2007 slo oljevirksomheten sammen med Statoil, har alt dreid seg om aluminium. Hydro styrket seg i Europa med overtakelsen av det tyske aluminiumselskapet VAW i 2002 og har utviklet en sterk posisjon innenfor valsede produkter til blant annet emballasje, bygg og transport. De siste årene har selskapet ikke minst satset sterkt på framstilling av aluminiumplater og andre lette, sikre og energieffektive løsninger til bilindustrien.

Selskapets posisjon som integrert aluminiumprodusent ble ytterligere styrket gjennom overtakelsen av gruveselskapet Vales aluminiumvirksomhet i Brasil i 2011. Kjøpet sikret Hydro langsiktig tilgang på råvaren bauksitt, samt en dominerende eierpost i det store aluminaraffineriet Alunorte og en eierandel på 50 prosent i aluminiumverket Albras. I dag er Hydro integrert i verdikjeden fra utvinning av bauksitt til skreddersøm av komplette aluminiumløsninger til kunder i alle verdenshjørner.

Integrert siden 1917

Integrasjon er ingen ny tanke i aluminiumindustrien. Selskapets eldste aluminiumverk, Hydro Høyanger, ble etablert allerede i 1915 av Sigurd Kloumann, som i 1905 også hadde hatt ansvaret for utbyggingen av Hydros to første kraftanlegg i Telemark. Den gang var han bare 25 år gammel. Sigurd Kloumann tenkte stort, ikke først og fremst i volum, men i verdikjede. Selskapet, skulle være integrert i verdikjeden fra utvinning av bauksitt til framstilling av ferdige produkter og ble det første integrerte aluminiumselskap i norsk eie. Satsingen på videreforedling skjedde gjennom Nordisk Aluminiumindustri, som i dag er Hydros valseverk i Holmestrand. Virksomheten der var i mange år Norges ledende miljø for videreforedling av aluminium med stor vekt på skreddersøm for kundene innenfor en rekke ulike bransjer.

Lange linjer

Da Hydro for 50 år siden for alvor tok skrittet inn i aluminium, skjedde det med byggingen av et integrert aluminium-miljø på Karmøy – både aluminiumverk, valseverk og pressverk. Starten på Karmøy i 1967 var krevende, men ble ikke desto mindre grunnlaget for utvikling av et stort videreforedlingssystem med hovedvekten på aluminiumprofiler.

Samme år som Hydro besluttet å gå inn i aluminium og startet utviklingen i retning av et konglomerat, i 1963, etablerte to lokale entreprenører et pressverk i Vetlanda i Sverige. Det ble starten på Sapa, som vokste sterkt og i mange år var Hydros største konkurrent innenfor produksjon av aluminiumprofiler.

2017: 100 prosent aluminium 2013: Verdens største produsent av aluminiumprofiler 2011: Ringen sluttet for Hydro i Brasil 2007: Endelig fikk Sam Eyde det som han ville!