Skip to content

Energy

Med over 100 års erfaring innen vannkraft er Hydro en av de tre største kraftprodusentene i Norge.

Vi har en betydelig, egengenerert kraftkapasitet til støtte for vår produksjon av primærmetall. Vi er også involvert i en rekke initiativer for å sikre konkurransedyktige kraftleveranser til våre aluminiumvirksomheter.