Skip to content

Kjøpe og selge kraft

Hydro handler hver dag med vannkraft på kraftbørsen Nord Pool. På denne børsen kjøper og selger man kraft produsert fra ulike kilder og den er klar for levering neste dag.

Hvordan kjøper og selger man kraft? 

Handelen på kraftbørsen Nord Pool er basert på den anslåtte forbruket (etterspørsel) og den planlagte produksjonen (tilbud) fra kraftleverandørene. Begge parter sender inn sine pristilbud innen kl. 12 på dagen og deretter beregnes morgendagens pris ut fra tilbudene som har kommet fra kjøperen og selgeren. 

Den fysiske leveransen av kraft skjer fra midnatt samme dag og utover. 

Hva bestemmer prisen?

I de nordiske landene er det én pris for hele det nordiske området samt priser for flere regionale prisområder. Én årsak til at prisene varierer mellom ulike områder, er at tilbudet og etterspørselen for kraft ikke er den samme overalt og fordi det ikke finnes overføringsmuligheter i nettet mellom ulike områder. Vind og regn er typiske faktorer som kan påvirke tilbudssiden for energi, mens temperaturen kan påvirke etterspørselssiden.

Vær og vind har betydning 

Ettersom kraftproduksjon er så avhengig av været, kan det være vanskelig å forutse endringer i produksjonen. For eksempel vil mer vind enn forventet føre til en økning i produksjonen av vindkraft. Eller temperaturen kan falle mer enn det prognosene tilsa, og dermed øker kraftforbruket. Kjøp og salg som følge av ikke-planlagt produksjon eller etterspørsel skjer vanligvis kontinuerlig hele dagen.

Balanse mellom produksjon og forbruk

I kjernetimene for kjøp og salg av elektrisitet er systemoperatøren Statnett ansvarlig for å balansere forholdet mellom produksjon og forbruk.

Mange forbrukere og produsenter trenger å ha en mer forutsigbar strømpris for fremtiden. På Nasdaq OMX-børsen handles det med kraft for de kommende ukene, månedene og årene. Prisen fra Nord Pool brukes ofte som en referanse for fremtidige priser.

Samtidig finnes det mange andre faktorer som spiller en rolle. Som nevnt har endrede værforhold og kraftoverføring mellom områder betydning. Men andre faktorer kan også spille inn, f.eks. brennstoffpriser for varmefyrte kraftverk. Alt dette påvirker den prisen som avtales av kjøpere og selgere av elektrisitet.