Skip to content

GBS

Hydro Global Business Services (GBS) er et nytt organisatorisk område i Hydro som fungerer som en intern tjenesteleverandør for hele Hydro-gruppen.

Formålet er å levere relevante forretningstjenester innen IT, økonomi og HR til alle forretningsområder i selskapet. GBS er en partner som kontinuerlig utvikler og forbedrer forretningstjenester i samsvar selskapets behov.