Skip to content

Eivind Kallevik

Konserndirektør for Primærmetall

Eivind Kallevik ble konserndirektør for Primærmetall i august 2019. Han kom fra stillingen som konserndirektør for økonomi og finans (CFO).

Kallevik har jobbet i Hydro siden 1998. Han har hatt en rekke ledende stillinger sentralt i konsernet og i ulike forretningsområder gjennom hele selskapets verdikjede, både i Norge og internasjonalt.

I Hydro har han hatt flere nøkkelposisjoner innen finans, deriblant i konsernregnskap, finansiell rapportering, resultatstyring og skatt.

Da Hydro overtok Vales aluminiumaktiviteter i Brasil i 2011, ble Kallevik finanssjef for Hydros nyopprettede forretningsområde Bauksitt & Alumina, en stilling han hadde fram til han ble utnevnt til konserndirektør for økonomi og finans (CFO) i Norsk Hydro ASA.

Før Kallevik begynte i Hydro var han knyttet til Christiania Banks Oil and Gas Financing i New York og Oslo.

Eivind Kallevik har en mastergrad i Business Administration fra University of San Francisco.