Skip to content

John Thuestad

Konserndirektør, Bauksitt og Alumina

John Thuestad

John Thuestad har vært konsernsjef for Bauksitt & Alumina siden 2018. Han kom fra stillingen som leder av Hydros ekstruderingsvirksomhet i Europa.

Thuestad har mer enn 30 års erfaring fra operasjonell drift og ledelse i aluminiumindustrien, og har jobbet internasjonalt i hele verdikjeden fra bauksitt og alumina til ekstrudering.

Han har en mastergrad i metallurgi fra NTNU og en MBA fra Carnegie Mellon University i Pittsburgh i USA.

John Thuestad er styremedlem i gjødselselskapet Yara.