Skip to content

Vi har som mål å bidra til utviklingen av lokalsamfunn fordi vi bryr oss, og fordi vi bare kan lykkes som selskap dersom miljøene rundt oss også lykkes. Les mer om våre verdier.

Vår forpliktelse til internasjonalt anerkjente menneskerettigheter utgjør plattformen for vår tilnærming og initiativer.

Vi har forpliktet oss til å bidra til kvalitetsutdanning og kapasitetsbygging for 500 000 mennesker i våre lokalsamfunn og for forretningspartnere fra 2018 til slutten av 2030. Du kan lese mer om status for denne forpliktelsen i vår årsrapport.

Vi tror på aktivt engasjement og deltakelse i fellesskapene vi er en del av. Gjennom transparent dialog og kollektiv handling med våre interessenter utvikler vi sosiale prosjekter og initiativer som tar sikte på å gjøre en positiv forskjell og bygge tillit ved å fremme sosial endring.

Med virksomhet i 40 land, må vår tilnærming til samfunnsutvikling passe til lokale behov. I tillegg til interessentdialog hjelper samfunnsøkonomiske vurderinger oss med å identifisere vår innvirkning og lokale krav.

Våre sosiale prosjekter og initiativ er knyttet til våre tre strategiske områder:

  • Bidra til kvalitetsutdanning
  • Fremme anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Styrke lokalsamfunn og institusjoner gjennom kapasitetsbygging

Utdanning

I lokalsamfunn og land med sterke utdanningsinstitusjoner tilbyr vi utdanningsprogrammer innen naturfag, teknologi, ingeniørfag og matematikk. Vi støtter også lokalsamfunn gjennom læreplasser der lærlinger kan utvikle praktiske yrkeskunnskaper ved våre lokale anlegg. Gjennom investeringer i forskning og utvikling bidrar vi til lokale forskningsinstitusjoner og universiteter i lokalsamfunnene.

Der utdanningsinstitusjonene er mer skjøre, bidrar vi også til kvalitetsutdanning i grunnskolen. Dette inkluderer opplæring for lærere samt skoleprogrammer som er rettet mot å øke kvaliteten på opplæringen som tilbys.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi søker å øke inntektsmulighetene for mennesker i lokalsamfunn der tilgangen til anstendig arbeid er begrenset. Dette gjør vi gjennom sosiale prosjekter som vektlegger entreprenørskap, inntektsgenerering ved bruk av tilgjengelig areal og ressurser, styrking av lokale stillingsråd, arbeidsnettverk og arbeidsinstitusjoner, arbeiderintegrasjon, leverandørutvikling eller lignende.

Eksempler på prosjekter inkluderer Embarca-entreprenørskapsprogrammet, Amesa landbruksutviklingsprogram og leverandørutviklingsprogrammet i Brasil.

Styrking av institusjoner

Vi søker å være en god nabo og engasjert samarbeidspartner for lokale institusjoner i alle lokalsamfunn vi er en del av. Vi støtter utvikling og bygging av sterke sivile og samfunnsinstitusjoner der det er nødvendig. For å gjøre dette jobber vi for å styrke medlemmer, institusjoner og organisasjoner som opererer i samfunnet. I nært samarbeid med alle relevante interessenter tilbyr vi relevant kapasitetsbygging og opplæring.

For øyeblikket er vårt største initiativ for å styrke et lokalsamfunn "Sustainable Barcarena Initiative". Initiativet er en uavhengig plattform for bærekraftig utvikling i Barcarena i Nord-Brasil. To av våre største fabrikker i Brasil, Alunorte og Albras, ligger begge i Barcarena. Initiativet vil bli satt opp som en egen juridisk enhet, med egen organisasjon, sponset av, men uavhengig av, Hydro. For å drive gjennomføringen har Hydro ansatt uavhengige tilretteleggere med bred erfaring i konfliktløsning og i å tilrettelegge komplekse prosesser med mange interessenter.

Kontakt oss for spørsmål om Hydros bærekraftprogram.