Skip to content

Blant de første aktivitetene for samarbeid er «UPSHIFT», et program for sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap for ungdom designet primært for marginaliserte eller utsatte unge mennesker (14-24). UPSHIFT lar unge mennesker lære overførbare ferdigheter fra det 21. århundre gjennom eksperimentell læring som har en bevist evne til å favorisere avanserte skjeve utfall.

School children in India  developing an innovation idea as part of the UNICEF UPSHIFT program

I 2020 støtter Hydro UPSHIFT for skolebarn i India i regionene Karnataka og Telangana. Programmet introduserer prinsipper for designtenkning til skolebarn og lærere og utvikler en innovasjonskultur. Det fremmer også samarbeid mellom myndigheter, skoler og næringsliv.

Som en del av opplæringen utvikler skolebarn en innovasjonsidé. Rundt 1000 ideer vil bli shortlistet ved å bruke fastsatte kriterier. 10 vellykkede ideer vil bli valgt ut for inkubasjon. Det skal utvikles et mentorsamarbeid med bedrifter for å støtte finalistene til inkubasjon. Ved hjelp av mentorene vil skolebarna fortsette produktutviklingen til deres innovasjonsideer blir kommersielt levedyktige.

På grunn av Covid-19 ble innovasjonsutfordringen fullført gjennom en nettbasert læringsplattform om designtenkning på lokalt språk.

I 2021 støtter Hydro UPSHIFT for unge flyktninger og migranter og vanskeligstilte italienske ungdommer i Italia.