Fagleder Helse & Sikkerhet

Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35.000 ansatte i 40 land på alle kontinenter, med lokal ekspertise, verdensomspennende virksomhet og enestående kompetanse på FoU. I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, driver Hydro med utvinning av bauksitt, raffinering av alumina og produksjon av energi, noe som gjør oss til det eneste selskapet som dekker alle områder av den globale aluminiumindustrien. Hydro har aktiviteter i alle markedssegmenter for aluminium, med salg og handelsaktiviteter langs hele verdikjeden og mer enn 30.000 kunder. Med utgangspunkt i over 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi, teknologi og innovasjon, tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener og samfunnet vi er en del av, gjennom å bygge en bærekraftig framtid med nyskapende løsninger basert på aluminium.

Hydro Aluminium Høyanger Metallverk er et av fem heleide metallverk i Hydro Aluminium. Vi har 160 fast ansatte og produserer årlig ca. 65 000 tonn primæraluminium som hovedsakelig leveres til europeiske valseverk for videre bearbeiding. Typiske anvendelsesområder er eksklusive bygningsfasader, reflektorer til belysning og bilkarosseri eller andre anvendelser i bilindustrien. Strategien til Hydro i Høyanger er å spesialisere for å levere de mest avanserte produktene til de mest krevende kundene. Dette gjenspeiler seg i betydelig satsning på ny teknologi og kompetanseutvikling gjennom hele verdikjeden fra elektrolyse til støperi. Vi produserer 92 000 tonn valseblokker basert på grønn fornybar energi, der brorparten leveres inn i bilindustrien.

I vår HMS/QA avdeling, har vi ledig stilling som Fagleder Helse & Sikkerhet. Stillingen rapporterer til Enhetsleder HMS/QA.

Ansvarsområde

Stillingen vil ha prosesseieransvar for fagområdet helse og arbeidsmiljø. Dette innebærer blant annet:

 • Oppfølging og koordinering av helse, arbeidsmiljø og sikkerhetsarbeid ute i avdelingene
 • Lede, prioritere og gjennomføre oppgaver og prosjekt innen fagområdet
 • Fagleder Helse og Sikkerhet har også medansvar for metallverkets totale resultat og plikter å være en bidragsyter i arbeidet med å ivareta metallverkets totalitet
 • Fagleder Helse & Sikkerhet deltar fast på AMU og VO møter samt på Internrevisjoner knyttet til fagområde
 • Oppfølging og forbedringsarbeid relatert til arbeidsmiljø, herunder kjemikaliehåndtering, stoffkartotek og arbeidsmiljøkartlegging
 • Følge opp og ta eierskap til måleparametre for eget fagområde og i HMS-avdelingen

Fagleder Helse og arbeidsmiljø vil inngå i HMS-avdelingens Fagteam, og vil også få arbeidsoppgaver innenfor fagområdene miljø og sikkerhet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på Master-, Bachelor- eller Teknisk fagskole-nivå, gjerne innen kjemi
 • Erfaring med forbedringsarbeid samt bruk av analyseverktøy er en fordel
 • Kjennskap til Synergi og andre HMS-verktøy
 • Systematisk og strukturert i arbeidet
 • Beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe i tråd med Hydro sine verdier og AMBS-prinsippene

Som Fagleder i HMS-avdelingen må du være en god rollemodell ved å vise gode HMS-holdninger og -adferd. Videre må du kommunisere godt, og bygge relasjoner med driftsorganisasjon, ulike fagmiljø, ledelse og på tvers av fabrikker.

Annen informasjon

Fagleder Helse og arbeidsmiljø vil være med å bygge en framtidsrettet HMS-filosofi, og bidra til økt fokus på helse og arbeidsmiljø til beste for våre ansatte. Stillingen er faglig spennende, og vil gi gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger.

Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad.

I vår rekrutteringsprosess benytter vi oss av Semac bakgrunnssjekk

Søk på jobb


Oppdatert: 24. juni 2018
;