Ferievikarer sommer 2019 - Årdal

Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35.000 ansatte i 40 land på alle kontinenter, med lokal ekspertise, verdensomspennende virksomhet og enestående kompetanse på FoU.

I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, driver Hydro med utvinning av bauksitt, raffinering av alumina og produksjon av energi, noe som gjør oss til det eneste selskapet som dekker alle områder av den globale aluminiumindustrien. Hydro har aktiviteter i alle markedssegmenter for aluminium, med salg og handelsaktiviteter langs hele verdikjeden og mer enn 30.000 kunder.

Med utgangspunkt i over 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi, teknologi og innovasjon, tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener og samfunnet vi er en del av, gjennom å bygge en bærekraftig framtid med nyskapende løsninger basert på aluminium.

Årdal Metallverk produserer ca. 215 000 tonn rent primæraluminium per år, er ett av 5 heleide metallverk i Hydro Aluminium og har omkring 540 fast ansatte. Årdal er sentrum for teknologiutviklingen i Hydro. Det er derfor tett samarbeid og kort vei mellom forskning, utvikling og drift.

Vi søker nå ferievikarer til våre produksjonsenheter på Metallverket og ved Referansesenter for å ivareta sikker, døgnkontinuerlig drift i ferieperioden 2019.

Ansvarsområde

Som ferievikar får du driftsoppgaver avhengig av fabrikkens behov. Du går inn som operatør, og eksempler på oppgaver kan være arbeid med elektrolyseceller, kjøring av truck, kran eller andre kjøretøy, støperiarbeid eller arbeid med frakting og lossing/lasting av metall og råstoff. De fleste av jobbene foregår på skift.

Nødvendig opplæring blir gitt i vinterferien og påskeferien 2019, og eventuelt helger fram mot sommeren. For noen få jobber gis oppplæring i forbindelse med oppstart sommeren 2019.

Kvalifikasjoner

For å bli vurdert til et ferievikariat må du:

  • Være fylt 18 år før oppstart opplæring
  • Helst ha førerkort klasse B før oppstart
  • Være tilgjengelig i hele ferieperioden uke 25-32
  • Bli helsegodkjent av vår bedriftshelsetjeneste

Det er ønskelig med truck- og kranførerbevis, men ikke et krav.

Vi ser spesielt etter elever/studenter som er i gang med et lengre studieløp og som har mulighet for å komme tilbake flere år fremover.

Helse, miljø og sikkerhet er alltid førsteprioritet i Hydro, og vi er opptatt av at våre ferievikarer får en trygg og god sommer hos oss. Vi gjør derfor oppmerksom på at alle må bli helsemessig godkjent ved vår Bedriftshelsetjeneste før oppstart. 

Annen informasjon

Et ferievikariat i Hydro gir deg verdifull erfaring fra et stort, dynamisk og internasjonalt selskap. Du får innblikk i produksjon av aluminium – fremtidens metall. Du får reelle oppgaver og mulighet til å lære av erfarne kolleger.

Vi gjør oppmerksom på at vi kun tar imot elektroniske søknader via vårt rekrutteringssystem. Søknader sendt per e-post blir ikke vurdert.

I søknaden ber vi deg legge ved kopi av vitnemål og relevante sertifikater, inkludert scannet kopi av bilsertifikat. Dersom du ikke har bilsertifikat enda, kan du legge ved opplysninger om når du planlegger å få dette.

Søk på jobb


Oppdatert: 14. desember 2018
;