Juridiske betingelser

Denne hjemmesiden er publisert av Norsk Hydro og kan bare brukes for informasjonsformål.

Når du går inn på og bruker denne internettsiden, forplikter du deg samtidig til å godta de betingelser som er fastsatt i denne erklæringen. Du forplikter deg også til å følge alle andre restriksjoner som finnes på denne hjemmesiden. Norsk Hydro gir deg tillatelse til å lese og laste ned informasjonen ("Materialet") på denne hjemmesiden kun for personlig, ikke-forretningsmessig bruk. Denne tillatelsen er ikke en overføring av eierskap av Materialet, og kopier av Materialet kan ikke endres på noen måte eller reproduseres eller offentliggjøres eller distribueres eller brukes på noen måte for offentlige eller forretningsmessige formål.

Norsk Hydro garanterer ikke at informasjonen som vises på denne hjemmesiden er nøyaktig eller fullstendig eller at råd, meninger, uttalelser om annen informasjon er pålitelig. Verken Norsk Hydro eller noen av datterselskapene påtar seg noe ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser. Norsk Hydro garanterer ikke at denne hjemmesiden eller serverne er uten virus eller eventuelle andre skadelige elementer.

Materialet inneholder ikke et tilbud om å selge, eller en oppfordring til å kjøpe, verdipapirer og må ikke brukes som grunnlag for en eventuell investeringsbeslutning.

Denne hjemmesiden til Norsk Hydro tilbyr lenker til andre hjemmesider. Verken Norsk Hydro eller noen av datterselskapene er ansvarlig for innholdet i tilknyttede hjemmesider og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med tilgang til og bruk av disse hjemmesidene.


Oppdatert: 11. oktober 2016