Juridiske betingelser

Denne hjemmesiden er publisert av Norsk Hydro og kan bare brukes for informasjonsformål.

Dette nettstedet tilbys av Norsk Hydro ASA (Norsk Hydro), og skal kun benyttes til informasjonsformål.

Ved å gå inn på og bruke disse nettsidene ("Nettstedet") aksepterer du at du vil følge de vilkår som gjelder i denne meldingen. Du samtykker også til å følge alle andre restriksjoner som er angitt på nettstedet, som kan bli oppdatert fra tid til annen.

Det er opp til deg å ta alle nødvendige forholdsregler, og sikre at din tilgang til og bruk av dette nettstedet ikke medfører virus, ormer, trojanske hester eller annet som kan føre til skade på datamaskiner.

Immaterielle rettigheter

Alt innhold på dette nettstedet, som tekst, grafikk, varemerker, firmanavn, logoer, knappeikoner, bilder, lydklipp, videoklipp, programvare og måten de er framstilt på tilhører Norsk Hydro, tilknyttede selskaper, assosierte selskaper, lisensgivere eller joint venture-partnere, og er beskyttet i henhold til norsk og internasjonal lov. Uautorisert bruk eller distribusjon av innhold på dette nettstedet kan være i strid med lovgivning knyttet til opphavsrett og varemerker og/eller annen lovgivning.

Innholdet på Nettstedet skal ikke tolkes som at det gis en uttrykt eller innforstått tillatelse eller rett til å bruke Norsk Hydro ASAs eller andre Hydro-enheters eller tredjeparters immaterielle rettigheter.

Tillatelse

Norsk Hydro gir tillatelse til å se og laste med informasjonen (Innholdet) på dette Nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk. Denne tillatelsen er ikke en overføring av eierskap til Innholdet, og kopier av Innholdet kan ikke modifiseres på noen måte, eller gjengis, fremvises eller distribueres eller på noen annen måte brukes for offentlig eller kommersielt formål.

Ansvarsbegrensning

Norsk Hydro gir ingen garanti for at Innholdet på denne siden er nøyaktig eller fullstendig, eller for at råd, meninger, erklæringer eller annen informasjon på Nettstedet er pålitelig. Norsk Hydro og våre datterselskaper tar heller ikke ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser. Norsk Hydro gir ingen garanti for at Nettstedet eller tilhørende servere ikke inneholder virus eller andre skadelige elementer.

Innholdet utgjør ikke et tilbud om å selge eller anmodning om å kjøpe verdipapirer, og må ikke brukes som grunnlag i forbindelse med investeringsbeslutninger.

Til hjelp for deg kan Norsk Hydro sette inn lenker på dette Nettstedet som fører til andre nettsider som drives av andre enheter. Verken Norsk Hydro eller noen av våre datterselskaper er ansvarlige for noe av innholdet på de nettsidene det lenkes opp til, og kan ikke gjøres ansvarlig i forbindelse med tilgang til og bruk av disse nettsidene.

Denne meldingen reguleres av og fortolkes i henhold til norsk lov.

Klikk her for mer informasjon om bruk og behandling av persondata: Personvernpolicy


Oppdatert: 24. mai 2018